10 desember

“Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.”

Johannes åpenbaring 3:10

DE SOM BOR PÅ JORDEN

Johannes åpenbaring 3:10 er et nøkkel-skriftsted for endetiden. 2011 oversettelsen, brukt ovenfor, sier at Gud vil bevare dem som har tatt vare på Hans Ord gjennom “den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden“, det vil si trengselsperioden. 1988 oversettelsen sier at Gud skal “fri deg ut fra den prøvelsens time“. Det greske tereo betyr å beskytte eller bevare noen. Nøkkelordet er ek som  betyr “fra” eller “utenfor tid og sted”. Dette kan bety at menigheten skal slippe å gå gjennom trengselsperioden. Grunnen til at vi ser etter Kristus i skyene er at vi skal “rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren” (1 Tessalonikerbrev 4:17).

Til kontrast nevner Kristus “dem som bor på jorden“. Det betyr dem som bor permanent på jorden, det vil si, har sitt hjem på jorden istedenfor i himmelen. Her sees de som er påvirket av verden som en motsetning av dem som er påvirket at himmelske og åndelige ting. Bare dem som tror på Kristus vil bli rykket opp til himmelen. Det vil si at Israel som nasjon vil gå igjennom trengselen på jorden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: