12 desember

“Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»”

Johannes åpenbaring 4:1

STIG OPP HIT!

Dagens tekst er en sterk markering av et skille mellom brevene til de syv menighetene og det som følger etter. “Deretter” peker klart på det som allerede er nedskrevet i boken. “den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun” peker tilbake til Johannes åpenbaring 1:10. 1:11 forteller oss at denne stemmen tilhører Kristus, og ikke en engel. Ingen engel kan kalles “alfa og omega“. Så blir Johannes fortalt at han skal stige opp i himmelen og gå igjennom døren som var åpnet i himmelen.

De syv brevene til de syv menighetene har en trefoldig betydning. For det første var disse virkelige, fysiske menigheter som eksisterte på Johannes tid med virkelige problemer. For det andre var brevene rettet mot alle troende som leser Bibelen. Problemstillingene i disse menighetene har likhetstrekk med det vi strir med i dag. For det tredje synes brevene å beskrive de forskjellige fasene i kirkens historie. I dette scenarioet finner vi en naturlig overgang fra kirkens historie over til hva som venter oss i fremtiden. Johannes var “i ånden” (4:2), noe som indikerte at det han skildrer videre er gitt ham i ett eller flere syner.


 

Advertisements
%d bloggers like this: