13 desember

“”Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»

Johannes åpenbaring 5:5

BOKEN MED DE SYV SEGLENE

Gud satt på tronen med en bokrull i hendene sine. Dette var ikke bøker slik som vi har i dag, men det var et manuskript skrevet på begge sider rullet sammen. Bøker som dette var oftest laget av skinn eller papyrus. Manuskriptet i Johannes åpenbaring 5 var forseglet med syv segl. Brev i gamle dager var ofte forseglet med et segl slik at ingen utenforstående skulle lese budskapet. Denne “boken” var forseglet med syv segl – et bilde på fullkommenhet – er uten tvil forseglet av Gud Fader selv.

I 5:4 leser vi at Johannes begynte å gråte fordi ingen ble funnet verdig til å åpne seglene på Guds hellige bok. Dette kan muligens være fordi apostelen brant etter å finne ut hva som skal skje med menigheten i fremtiden – ettersom han elsket menigheten høyere enn sitt eget liv. En av de 24 eldre som nevnes i Johannes åpenbaring 4:4 trøster ham og sier at det finnes kun en som er verdig til å åpne seglene – nemlig Jesus Kristus! Jesus blir kalt “løven av Judas stamme“, en henvisning til Jesu kongelige avstamning. I vers 6 blir Han kalt “lammet”, også en passende tittel ettersom Kristus var verdens offerlam.


 

Advertisements
%d bloggers like this: