14 desember

Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

Johannes åpenbaring 6:16-17

DEN STORE VREDESDAGEN

Da Kristus brøt det sjette seglet kom det et stort jordskjelv, og månen ble som blod. Det at stjernene falt ned til jorden kan være en poetisk beskrivelse hvor man ser ting utfolde seg fra jorden. Forklaringen om at dette gjelder gudene som er representert som stjerner er lite trolig. Det er mulig at Gud vil fjerne himmelhvelvingen og fjerne stjernene. Har Han skapt dem kan Han også fjerne dem. En annen mulighet er at stjernene er engler som har falt til jorden.

Samme hvilken forklaring en foretrekker, så er det på det rene at ting skal bli så forferdelige at menneskene vil gjemme seg i huler. Frykten skal bli så stor at de vil ønske at fjellene skal falle ned over dem og ta livet av dem. Dette er også nevnt i Hosea 10:8 og Matteus 23:30. Det er Lammet, det vil si Kristus, som åpner seglet og sender ut denne vreden. Den skal komme over alle som lever på jorden på denne tiden. Denne perioden blir kalt “den store vredesdagen” og beskriver ikke bare en dag, men en periode på syv år som blir kalt “trengselsperioden”. Menigheten skal være i himmelen på denne tiden, men Israel og nye frelste vil måtte gå igjennom denne forferdelige tiden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: