15 desember

En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.

Johannes åpenbaring 7:13-14

SKAREN KLEDD I HVITT

Etter at Johannes hadde sett de 144.000 forseglede jødene så han en skare som var så stor at ingen kunne telle dem. Den var gjort opp av mennesker fra alle nasjoner på jorden, og de hadde forskjellig språk. De hadde palmegrener i hendene, akkurat som jødene hadde på Palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem. Palmegrener ble brukt under jødenes takkefest og var et tegn på takknemlighet. Skaren priste Gud Fader og Sønnen fremfor Guds trone.

Når denne skaren skulle identifiseres begynte ikke Johannes å filosofere om hvem de var. En av de 24 eldste spurte Johannes hvem de var, men siden Johannes ikke visste svaret kastet han ballen tilbake til den eldste og sa “du vet det“. Den eldste sier at denne skaren “kommer ut av den store trengsel“, det vil si at de har overlevd trengselsperioden. De har “vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod“. Det vil si at de har tatt imot Kristus og Jesu blod har vasket bort den skitne synden deres og gjort hjertene deres hvite som snø. Dette er et utrolig viktig skriftsted ettersom det viser at folk kan bli frelst i trengselsperioden. Bare tenk hvilken effekt det vil ha på vår bønnebarn når alle de kristne plutselig forsvinner fra jorden. Mange vil bli frelst – en så stor skare at Johannes ikke kunne telle dem.


 

Advertisements
%d bloggers like this: