17 desember

Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen.

Johannes åpenbaring 9:1

AVGRUNNSBRØNNEN

Når den femte engelen blåste i basunen falt enda en stjerne ned fra himmelen. Den femte engelen var en av Guds engler som utførte Guds vilje. Det står at stjernen som falt fra himmelen fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. Dette støtter teorien om at stjernene er engler. Ville Gud ha gitt nøklene til “avgrunnsbrønnen” til en fallen engel eller en av Hans egne engler? Ut av denne “brønnen” kom det gresshopper store som hester, og de var utrustet til krig. Disse gresshoppene blir skildret i Johannes åpenbaring 9. De skulle plage dem som ikke hadde Guds segl i pannen.

Hva er så denne “avgrunnbrønnen“? Johannes beskrev en bunnløs gruve, en avgrunn, et dypt hull i bakken, som ble brukt til fengsel. I 20:1-3 skriver Johannes “Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått.” Det kan her se ut som om denne “avgrunnen” eller “avgrunnbrønnen” er helvete, men det nevnes ikke noen ildsjø eller dødsrike som mange tror det er. Mest trolig var “avgrunnsbrønnen” et midlertidig oppholdssted for onde ånder, falne engler og overnaturlige skapelser.


 

Advertisements
%d bloggers like this: