18 desember

Etter at de sju tordener hadde talt, ville jeg til å skrive. Men da hørte jeg en røst fra himmelen som sa: «Sett segl for det som ble sagt av de sju tordener, skriv det ikke ned!»

Johannes åpenbaring 10:4

DET SOM IKKE ER SKREVET

Mellom den sjette og den syvende basunen (eller trompeten) så lød det syv tordener. Ordet for torden er det samme som brukes for brøl, som for eksempel løvebrøl. Igjen er tallet syv et bilde på det fullkomne; syv dager i en uke, Guds syv ånder, de syv menighetene o.s.v. Disse løvebrølene, eller tordenene om du vil, fortalte hemmeligheter som skulle bli gjort kjent ved et senere tidspunkt (Johannes åpenbaring 10:7). Johannes fikk beskjed om at han ikke skulle skrive dette ned, men forsegle det.

Det kan virke rart at Johannes fikk innsyn til noe som vi ikke vet hva er. Faktum er at da Johannes avsluttet sitt evangelium, skrev han “Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives” (Johannes 21:25). Vi må innse at alt som kan sies om Herren ikke er nedskrevet for oss. Noe er skult for oss, andre ting er rett og slett ikke kommet med i Bibelen av forskjellige årsaker. Legen Lukas skrev i Lukas 12:2-3: “Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 3 Derfor skal alt dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i enrom, skal bli ropt ut fra takene.” Gud vil avsløre det vi trenger å vite når vi trenger å vite det.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: