19 desember

Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.

Johannes åpenbaring 11:3-4

DE TO VITNENE

I dagens tekst leser vi om at Gud vil sende to vitner for å vitne for Ham. Disse skal vitne i 42 måneder – tre og et halvt år – som er halvparten av trengselstidens syv år. Dette skjer mens tempelet i Jerusalem er overgitt til hedningene. De er kledd i sekkestrie, et tegn på sorg. Det er mye å sørge over i trengselperioden. Disse vitnene har spesielle krefter gitt dem av Gud, og de vil ikke bli drept før de har utført jobben deres. Når de er døde skal de bli liggende der som Jesus ble korsfestet, og alle skal kunne se dem.

Disse to vitnene blir identifiserte som de to oliventrærne nevnt i Sakarja 4:3, 11, 14. Moseloven krevde at det skulle være to vitner. Det at de profeterte betyr bare at de ga ut Guds Ord, hva enn Han ville gi dem å tale. Det er flere teorier om hvem disse to vitnene skulle være. Bibelen identifiserer dem ikke ved navn. Noen mener at det er Elias of Moses siden det var dem som ble åpenbart sammen med Jesus da Han ble herliggjort i Matteus 17. Malakias 4:5-6 ser ut til å indikere at Elias virkelig er en av disse vitnene, men den andre er gjenstand for mye spekulasjon. Noen mener at det kan være Elias og Enok som er vitnene, fordi dette er de to menneskene som ikke døde her på jorden, men ble tatt bort til himmelen fra jorden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: