2 desember

Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen!”

Johannes åpenbaring 1:7

JESUS KOMMER I SKYENE

Da Jesus dro tilbake til himmelen etter oppstandelsen kom det to engler som sa at Jesus skulle komme tilbake på samme måte som Han forsvant (Apostlenes gjerninger 1:11). Jesus fløy opp fra jorden til himmelen, og disiplene Hans mistet snart synet av Ham da Han forsvant bak skyene. Vi, de kristne i verden, venter fremdeles på at Jesus skal dukke opp i skyene. Hvert øye skal være i stand til å se Ham når Han kommer.

Det står at de som har gjennomboret Ham skal se Ham. Dette kan ikke bety de romerske soldatene som korsfestet Ham, for de er døde for lenge siden. Trolig er dette en henvisning til at jødene skal se Ham når Han kommer tilbake til jorden. Alle folkeslag på jorden er alle hedningene – d.v.s. de ikke-jødiske menneskene som ikke tror på Gud. De vil også sørge over Kristus. I trengselstiden vil de alle lide mye.


 

Advertisements
%d bloggers like this: