20 desember

Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

Johannes åpenbaring 12:4

DRAGEN I HIMMELEN

Det er ikke alltid så lett å forstå alt som står i Johannes åpenbaring. Det er mye billedbruk, og man spør seg ofte hva det er bilder på. Hvem er kvinnen og dragen som er beskrevet i Johannes åpenbaring 12? Det er åpenbart at det her starter en ny tidslinje i Åpenbaringsboken. Det synes å være stor enighet om at kvinnen representerer kirken, ikledd Kristus (solen) med Gamle Testamentet som månen under hennes føtter. De tolv stjernene er i denne sammenhengen de tolv apostlene.

Det synes klart at barnet som ble født er Kristus (12:5). Den store dragen blir i 12:9 identifisert som djevelen eller Satan. Det var en djevelsk manifestasjon. De syv hodene blir forklart å være syv fjell (17:9) og de ti hornene ti kongeriker som ikke eksisterte på Johannes tid. Denne dragen blir av mange antatt å bli representert av Roma eller den katolske kirken. Det at djevelen tok 1/3 av englene med seg blir ofte satt i sammenheng med Satans opprør i himmelen før syndefallet i 1 Mosebok 3. Det nevnes en krig i himmelen senere når Satan skal kjempe mot Mikael og englene hans, antakelig på slutten av trengselsperioden. Det står at dragen forsøkte å sluke Kristus, men Kristus, som stod opp fra graven, dro tilbake til Faderen. Det finnes flere variasjoner med forskjellige fortolkninger av dette kapittelet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: