21 desember

Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet.

Johannes åpenbaring 13:8

TILBEDELSEN AV DYRET

I Johannes åpenbaring 13 dukker det opp et dyr fra havet. Dyret er ikke det samme som den tidligere nevnte dragen. 13:2 sier at dragen ga det sin makt. Dyret kom fra havet som ofte er et bilde på en stor folkemengde. Dyret hadde syv hoder og ti horn, akkurat som dragen, og er åpenbart av samme opphav. I tillegg har dyret ti kroner som er et bilde på kongelig avstamning. Dyret var sammensatt av deler vi kjenner igjen fra Daniel 7:1.6. Disse er alle sterke og forferdelige dyr for menneskene.

Det står at “Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret“. “Alle som bor på jorden” betyr, som tidligere nevnt, dem som har sitt tilholdssted og hjem på jorden istedenfor i himmelen. Alle disse har ikke fått sitt navn skrevet opp i livets bok hvor alle dem som tror på Gud er oppskrevet. Gud har visste hvem dette var allerede før Han skapte verden, da “verdens grunnvoll ble lagt“. Alle de som ikke har tatt imot Kristus “skal tilbe dyret“. Senere leser vi at “det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen” (13:16). Ingen kan kjøpe eller selge uten dyrets merke eller dets tall, 666. Dyrets nummer er et emne som kan fylle en hel bok alene, så vi bare nevner det kort her. Det er mange forskjellige syn på hva Johannes faktisk skrev og hva det betyr.


 

Advertisements
%d bloggers like this: