22 desember

En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.”

Johannes åpenbaring 14:9-10

GUDS VREDES VIN

Ofte forklarer Bibelen seg selv. Når den tredje engelen roper “Om noen tilber dyret“, så vet vi allerede svaret. Johannes åpenbaring 13:8 sa jo at alle som bor på jorden skal tilbe dyret. Vi vet videre at ingen kan kjøpe eller selge uten å ta imot dyrets merke som skal bli plassert i pannen eller på hånden. De som blir frelst i trengselsperioden må derfor produsere sin egen mat. Straffen for å ta imot dyrets merke og tilbe ham er veldig alvorlig. De som gjør dette har ikke bestått Guds siste prøvelse av dem som tror på Ham.

Hva betyr så uttrykket “Guds vredes vin“? De hadde før drukket Babylons søte vin, men nå må de drikke Guds sviende vin. Selv om vinen og begeret som nevnes her åpenbart er billedlige uttrykk, så er en berusende og ødeleggende vin en god forklaring på hva som venter dem som tilber dyret og anti-Krist. I Salme 75 nevner salmisten Guds beger med vin. Her er vinen rød, trolig et bilde på spilt blod. Jesaja 51 sier også at Guds beger er et “tumlebeger”. Det kan være et bilde på jordskjelv eller å bli kastet rundt omkring. Alt dette kan være et bilde på Guds dom. Når engelen sier at “han skal pines med ild og svovel“, så er det mange som også tar dette billedlig. Dette er imidlertid ofte brukt som en beskrivelse på helvete, også kalt “ildsjøen“, hvor alle de som ikke har tatt imot Kristus skal tilbringe evigheten.


 

Advertisements
%d bloggers like this: