23 desember

Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet...En av de fire skapningene ga de sju englene sju gullskåler fylt av den levende Guds vrede, han som lever i all evighet. ”

Johannes åpenbaring 15:1, 7

DE SISTE PLAGENE

Disse syv siste plagene er i skåler som de syv englene heller ut over jorden (se Johannes åpenbaring 16:1). Dette skal være de siste plagene som Gud skal dømme jorden med. Igjen finner vi tallet syv, som er fullkommenhetens tall. Dette er slutten av plagene i trengselsperioden selv om Johannes åpenbaring ikke slutter med dette. Dette er nok en indikasjon på at denne boken bare delvis er kronologisk, men inneholder forskjellige deler med profetier som er delt opp i hovedgrupper.

Som i en parentes nevnes de frelste som  har vunnet over dyret, dyrets bilde og dyrets tall, 666. Disse har overvunnet kampen mot den onde treenigheten og stått på hva de tror på. De synger Moses sang foran Guds trone. Den hadde Moses skrevet da Israel hadde krysset Rødehavet i 2 Mosebok. Hem er så denne skapningen som ga englene de syv plagene? Dette må være en henvisning til livsskapningene i Johannes åpenbaring 4:6, 9 som var fulle av øyne  både foran og bak. Disse skapningene kunne derfor se alt og hadde en viktig rolle i lovprisningen av Faderen. Siden Gud bruker denne skapningen for å gi englene skålene med vrede istedenfor å gi dem direkte til englene selv, så viser Gud at disse skapningene er Guds tjenere som utfører Hans vilje.


 

Advertisements
%d bloggers like this: