26 desember

“Med mektig røst ropte han: « Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle urene ånder, et skjulested for alle urene fugler, et skjulested for alle urene og avskyelige dyr.”

Johannes åpenbaring 18:2

BABYLONS FALL

En mektig engel som lyste opp hele jorden kom og fortalte at Babylon var falt. Mange hadde blitt rike på grunn av denne religiøse avgudsdyrkende skapningen. Syndene hennes hadde tårnet seg opp mot himmelen, akkurat som Babels tårn. Hele jorden skal bryte ut i gråt og klageskrik når de ser røyken stige opp fra hennes ødeleggelse. Det er helt klart fra Johannes åpenbaring 18 at det såkalte “Babylon” skal utslettes fullstendig slik at det ikke finnes noe igjen av den.

Babylon var virkelig en storslagen by i sin tid som brakte rikdom til mange mennesker. Det er interessant å se at også Jesaja i Jesaja 21:9 også bringer budskapet om Babylons fall. I tillegg står det at “Alle gudebildene i byen har han knust og kastet til jorden“. Dette kan også stemme med teorien om at den Romersk Katolske kirke har av mange blitt identifisert som “Babylon”. De er kjent for sine statuer og relikvier. Det at andre nasjoner har drukket hennes vin er et bilde på at de har deltatt i hennes synd. Det er også mange som tror at anti-Krist kan være en av pavene. Andre igjen tror at en av pavene kan være den falske profet. Anti-Krist skal ikke åpenbares før den kristne skaren – menigheten – er bortrykket til himmelen like før trengselsperioden begynner.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: