28 desember

“”Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.

Johannes åpenbaring 20: 2

1000 ÅRS RIKET

Dagens tekst forteller oss at Satan skal bindes i en periode på 1000 år. Dette skjer etter tregselsperioden er over, og er en periode vi kaller 1000 års riket. Ved begynnelsen av disse 1000 årene skal de døde – i Kristus – stå opp fra de døde. Disse er de som har omkommet i trengselsperioden på grunn av sin tro. De skal styre sammen med Kristus fra Jerusalem i 1000 år. Etter disse 1000 årene er omme skal Satan slippes løs i en kort stund. Mange spør: “Hvorfor skal Gud tillate at djevelen spilles ut igjen?” Det kan være fristende å spørre “Hvorfor slapp Gud djevelen fri i det hele tatt?” Vi mennesker er ikke i stand til å forstå Guds tanker fordi de er så mye høyere enn våre tanker. Vi må bare godta Guds vilje of tro på Hans Ord.

Etter Satans siste opprør skal han kastes i ildsjøen. Alle som er døde uten å tro på Kristus skal stå opp fra gravene, og vi finner dommen ved den hvite trone hvor alle skal dømmes i henhold til sine gjerninger. De som ikke var skrevet opp i Livets Bok ble kastet i ildsjøen. I Livets Bok står de oppskrevet som har tatt imot Kristus og levd med Gud. Noen tror at det finnes forskjellig straff i forhold til hvor mye en har syndet. Det er imidlertid ikke rett at en på dommens dag får veid sine gode gjerninger mot sine gode. Frelsen er ikke vår på grunn av noe vi har gjort, men på grunn av hva Jesus har gjort. Dersom vi dømmes etter våre gjerninger er vi dødsdømt.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: