29 desember

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Johannes åpenbaring 21:1

EN NY HIMMEL OG EN NY JORD

Først har vi bortrykkelsen. Mens menigheten deltar i Lammets bryllup og bryllupsmåltidet så er det trengselstid på jorden. Etter trengselen oppretter Kristus Sitt styre i Jerusalem i 1000 år. Så kommer dommen ved den hvite trone. Når Gud har delt “klinten fra hveten”, “geitene fra fårene”, så oppretter Herren en ny himmel og en ny jord, som tidligere nevnt i Jesaja 65:17. Noen tror at den gamle jorden blir brent opp før Gud skaper en helt ny jord. Andre tror at Gud skal rense jorden vi nå har slik at den blir som ny. I tillegg lager Gud et nytt, himmelsk Jerusalem hvor Gud skal bo i all evighet.

For å forstå hvordan den nye jorden og himmelen skal være kan vi se på Edens hage. Der skal ikke være død eller sykdom. Gud skal tørke bort enhver tåre. Lammet skal spise gress sammen med løven. Der skal ikke være synd der. Her vil Gud la oss drikke av kilden med livets vann. Vi skal leve i all evighet sammen med Gud. Når en av englene sier han skal vise Johannes Lammets brud, så taes han med til det nye Jerusalem. Her er både Israels tolv stammer og Jesu tolv apostler skrevet ned. Noe som virker rart er at solen ikke skal lyse lenger, men Gud skal være vårt lys. Dette er det samme som under skapelsesuken før Gud skapte solen, månen og stjernene.


 

Advertisements
%d bloggers like this: