3 desember

“Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull”

Johannes åpenbaring 2:1

MENIGHETEN I EFESOS

Den første av de syv menighetene som Jesus sier Johannes skal skrive til er den i Efesos. Denne byen var kjent for å være et senter av tilbedelsen av gudinnen Artemis (Diana) – noe de var meget stolte av (Apostlenes gjerninger 19:27, 35). Templet til Artemis var Efesos mest prominente landemerke. Kristus roser dem for å gjøre rett og for å ha åndelig dømmekraft. De var både trofaste og tålmodige. Dette har de gjort for Jesu skyld, og de har tålt å bli forfulgte og latterliggjorte på grunn av deres tro.

Til tross for alt det positive Kristus hadde å si om denne menigheten, så hadde Han en ting imot dem. De hadde forlatt sin første kjærlighet (Johannes åpenbaring 2:4).  En gang hadde de hatt stor kjærlighet (Efeserne 1:15, 3:17-19, 6:23), men førti år senere, etter at kjærligheten til den første generasjonen av troende hadde kjølt seg ned, så hadde det hele blitt rutine. De hadde beholdt doktrinene, men de hadde ikke lengre den først kjærligheten. Kjærligheten for Gud og Kristus, kjærligheten for hverandre, og kjærligheten til de ikke-troende.


 

Advertisements
%d bloggers like this: