31 desember

“Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.”

Johannes åpenbaring 22:18-19

IKKE LEGG TIL ELLER TREKK FRA

Bibelen er en uhyre viktig bok. Den er beviset på at Bibelens Gud er den eneste, sanne Gud. Ingen andre religiøse bøker er så fulle av beviser. Vi kaller disse de 10 overnaturlige bevisene på at Bibelen er Guds Ord. Det finnes også mange forskjellige teorier om hvordan Bibelen er blitt inspirert av Gud. Dersom en mener at Bibelen bare er delvis inspirert, så blir det vanskelig å bestemme hvilke deler er inspirerte og hvilke deler er ikke inspirerte. Den eneste inpirasjonsteorien som fungerer er at Gud har inspirert (innblåst) HELE Bibelen (2 Timoteus 3:16). Vi bruker ofte ordet “tøddelinspirert”. Det betyr at hvert eneste lille flekk i Bibelen er inspirert.

Det er i denne forbindelse at Jesus selv sier at en ikke skal legge til eller trekke fra Ordet. Selv om Jesus fremhever “ordene i denne profetiske boken” så blir det vanligvis brukt om hele Bibelen. Det står liknende advarsler i 5 Mosebok 4:2, 12:32 og Salomos ordspråk 30:6. Advarselen i dagens tekst er alvorlig og vil få alvorlige konsekvenser. Til tross for at noe til tider kan gå tapt i oversettelsen og man kan krangle om hvilken utgave som er best, så må vi ta til oss hele Bibelen. Dersom en er en ærlig og ivrig Bibelstudent, så anbefaler jeg at en blir kjent med hebraiske og greske tekster slik at man kan komme så nær original tekstene som mulig.


 

Advertisements
%d bloggers like this: