1 februar

“Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre,

da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til.”

1. Mosebok 6:1-2

GUDS SØNNER

Når kapittel 6 av 1. Mosebok starter, leser vi om ondskapen som spredde seg på jorden, noe som førte til det vi kaller syndefloden eller Noahs flom.

Vi leser at menneskene ble mange, og de fikk døtre.

Hvem er så disse Guds sønner som giftet seg med disse  døtrene i vers 2?

* noen tror det var menn som fulgte Gud.

* noen tror det var etterkommere av Set

* noen tror det var engler

Vanligvis, når vi leser om Guds sønner andre steder i Bibelen, går vi ut ifra at de er engler (eller ånder jfr. Hebreerbrevet 1:13-14).

I denne sammenhangen må det i så fall være fallne engler, eller onde ånder, om du vil.

I den sammenhang kan det nevnes at alle engler som vi leser om i Bibelen er en mann, ikke en dame eller jente (som de gamle glansbildene fra barndommen tilsier).  Også i følge jødisk tradisjon er alle engler maskuline.

Dersom dette var snakk om menn som fulgte Gud eller etterkommere av Set, så er det ingen naturlig forklaring hvorfor avspringet deres ble kjempestore.

I 2 Petersbrev 2:4-5 og Judas brev 6 leser vi om at Gud styrtet noen engler ned i i avgrunnen etter de forlot sin stilling, og der holder Han dem fanget til dommens dag. Dette blir sett i sammenheng med Noahs flom i 2. Petersbrev. Dette ville virke logisk dersom Guds sønner i dagens tekst var fallne engler.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: