10 februar

“Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn  i arken – du og dine sønner og din hustru og dine sønnekoner med deg.”

1. Mosebok 6:18

BIBELENS FØRSTE PAKT

Flere ganger opprettet Gud en pakt med menneskene. På engelsk brukes to forskjellige ord om to forskjellige typer pakter. Her, under pakten med Noah, også kalt “regnbue pakten”, så bruker den engelske Bibelen ordet “covenant”, en pakt hvor Gud lover å ikke utslette jorden med en vannflom igjen. En “covenant” er hvor noen lover å gjøre eller ikke gjøre noe mot en annen part. Når en bruker ordet “pact”, så bygger dette på en gjensidig forståelse eller enighet. I bibelsk sammenheng, så vil utfallet komme an på hva som skjer (eks. følger du Guds lov, så vil det gå deg godt, og du kan nyte de goder Gud gir deg, men synder du, så vil du miste t.o.m. de goder du har).

Regnbuepakten er her bare nevnt, og jeg vil gå inn på den ved en senere anledning. Det er nok her å se at Gud lovet å opprette en pakt med Noah og hans etterkommere. Noahs nære forhold til Gud reddet både ham og den nærmeste slekten hans, og Gud ville ha et spesielt forhold til dem.

Gud ønsker også et nært forhold til oss. Vi nevner ofte “den nye pakt”, den som gjør at vi kan få tilhøre Kristus og få evig liv. Dene pakten har Krsitus selv betalt for ved å dø på korset på Golgata for snart 2000 år siden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: