11 februar

“Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på jorden skal par for par komme inn til deg for å holdes i live.”

1. Mosebok 6:20

TO OG TO

Når vi leser vers 19 og 20, så ser vi at Gud bestemte at det skulle være to av hvert slag av dyrene som gikk inn i arken. Det skulle være en hann og en hunn, slik som det var bestemt fra tidenes morgen. En hann og en hunn er det som må til for å føre slektene videre, og det var slik Gud ønsket at et ekteskap skulle være også. Mannen skulle flytte ut fra foreldrene sine og ta til seg sin hustru, og så skulle de bli ett kjød (2:24). Det var ikke Guds plan at to menn eller to kvinner skulle gifte seg. Dette kaller Gud “en styggedom” og “en motbydelig gjerning” (3M 18:22, 20:13).

Mange har kanskje vært på søndags skole og blitt spurt “Hvor mange dyr av hvert slag tok Noah med i arken?” Uten å tenke, svarer vi “to”, noe som dagens skriftsted forteller oss. Vi skal imidlertid se at dette var bare av de såkalt “urene” dyrene. Likevel er det riktig at de fleste dyrene gikk inn to og to, noe som var nødvendig for å fortsette reproduksjonen av alle dyr.

Igjen finner vi at alle fuglearter var representert på arken sammen med alle slags fe og krypdyr. Tidligere så vi at alt som hadde ånde (pustet luft) var med på arken. Fiskene var derfor ikke med på arken, men svømte rundt i kaoset som skulle følge.

Noen tror ikke at det fantes dinosaurer tidligere på jorden. Mange skjeletter vitner om at de har vært i live på jorden. De må ha vært med på arken også. Gjennomsnittsstørrelsen på en dinosaur tilsvarer faktisk en gjennomsnitts sau. Noen var så liten som en høne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: