13 februar

“Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.”

1. Mosebok 6:22

NOAH FULGTE GUDS VILJE

Vi har allerede sett at Noah var en mann som Gud hadde spesielt valgt ut blant alle folkene som levde før syndefloden. I dagens tekst står det at Noah gjorde alt som Gud sa han skulle gjøre. Vi kaller det “å følge Guds vilje”. Gud ønsker at vi skal følge Ham og den planen Han har for våre liv, men ettersom vi har fri vilje, så hedner det ofte at vi avkler litt på veien og av og til kommer helt av den.

I Hebreerrbrevet (11:7) leser vi : “Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro.”

Ikke rart at folk ikke trodde på Noah da han sa til dem at det skulle komme en flom. Husk at det hadde aldri regnet på jorden (2:5), og det er vanskelig å tro på noe du aldri har sett før.

Kanskje du er en av de som sier “Jeg har aldri sett Gud før, så hvorfor skulle jeg tro på Ham?” Vel, vi kan ikke se gud, men vi kan se hva Han gjør. Dersom Gud ikke fantes ville apostlene hans ikke ha turt å dø for en fanatiker som ble drept på et kors. Dersom Gud ikke fantes, ville vi ikke ha levd i år 2012 etter Kristus i dag. Dersom Gud ikke fantes, ville det ikke ha fantes tusenvis av kirker over hele jorden i dag som arbeider og gir sine liv for Ham. Gud lever rundt oss! Han utfører mirakler til og med i dag.

Noah hadde god kontakt med Gud, og han visste at Gud fantes, så han ga hele livet hans til Gud, og ble frelst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: