17 februar

“Så skjedde det, etter at de sju dager var til ende, at vannflommen kom over jorden.”

1. Mosebok 7:10

PROFETIEN BLIR OPPFYLT

Etter mye snakk om hva som  skal komme til å skje, så er det endelig “showtime”.  helt i tråd med hva Gud hadde sagt, så kom vannflommen etter de sju dagene hadde kommet til ende. Det var nå slutt på nådens uke som var gitt av Gud.

Det er et viktig punkt når en snakker om bibelske profetier, som det tross alt finnes mange av i Bibelen, at  de alle går i oppfyllelse. Alle spesifikke profetier som er gitt i de hellige skrifter er gått nøyaktig i oppfyllelse. De enste unntakene er de profetiene som fremdeles er fremtidige. De vil alle gå i oppfyllelse alle som en.

Profetiene er en av flere ting som beviser at Bibelen virkelig er Guds ord, og ikke bare menneskers ord. I gamle dager ble profetene testet, og dersom noen ble funnet som falske profeter, så ble de steinet til døde. Det at Bibelens profetier har gått i oppfyllelse viser at Gud, som vet alt, står bak Bibelen som Bibelens egentlige forfatter. Menneskene som skrev er bare Guds redskaper til å få formidlet Hands vilje.

Et av Bibelens mest kjente skriftsteder er i Matteus 24 og 25. Her finner vi det som blir kalt “Jesu andre bergpreken” hvor Jesus forteller om når Han skal komme tilbake til jorden (“Jesu annet komme”). Vi finner også to av Jesu best kjente liknelser (de ti jomfruene og talentene) samt dommen over alle folkeslag. Videre er nesten alt av Johannes Åpenbaring skrevet som profetier hvor vi blir advart om ikke ta ifra eller legge til Guds hellige ord (Johannes Åpenbaring 22:18-19).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: