19 februar

“Regnet strømmet ned over jorden i førti dager og førti netter.”

1. Mosebok 7:12

BIBELENS GJENTAKELSER

I dagens tekst finner vi en ordlyd som vi vil høre flere ganger. Faktum er at Bibelen ofte gjentar detaljer eller hendelser som har vært tidligere. Dette betyr ikke på noen måte at det er feil i Bibelen, men at enkelte ting blir understreket som viktig. Av og til er det forskjellige små forskjeller på skriftstedene. Dette kan bety at det er andre som har skrevet ned hendelsen, men det kan også være at en fremhever et annet punkt eller en annen vinkel å se det på.

Jeg er klar over at flere tror at 1.Mosebok er skrevet av forskjellige forfattere, men jeg slutter med til mesteparten som godtar at Mosebøkene ble skrevet ned av Moses, selvsagt med unntak av den delen hvor det står om hans død. Likevel, så tror jeg at Moses hadde flere manuskripter å sette sammen da han skrev Mosebøkene. Når det i 1M 5:1 står “Dette er boken om Adams ætt”, så er det ikke umulig at Adam kan ha skrevet ned enkelte punkter om de første menneskenes historie, og at Moses gikk igjennom dette. Vi antar ofte at de første menneskene på jorden var dumme og kunne verken lese eller skrive. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at de første menneskene på jorden var mindre intelligente enn oss. Faktisk er det mulig at de var mer intelligente enn oss, og at de brukte mer av hjernen enn det vi gjorde. Dette er selvsagt bare spekulasjon, men for eksempel Thor Heyerdahl har vist oss at gamle sivilisasjoner kunne seile over store hav og kutte store steiner med stor presisjon uten våre moderne hjelpemidler. Se også 4:22 hva de kunne før flommen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: