2 februar

“Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være et hundre og tjue år.”

1. Mosebok 6:3

VILLFARELSE FRA ÅNDEN

Gud er hellig, og Gud er ånd. Til sammenlikning er menneskene kjød med kjødlige lyster, og disse to er ikke forenelige. Guds Ånd kaller syndere til omvendelse, og Gud er tålmodig. Det finnes likevel en ende på Guds tålmodighet, selv om jeg personlig tror at det ikke skjer før enhver sjanse for omvendelse er borte.

Hva menes så med de 120 dagene?

* noen tror det betyr at menneskene ikke skal bli mer enn 120 år gamle

* noen tror det betyr at det var 120 år til syndefloden

Antakeligvis har denne profetien blitt gitt av Metusalah  120 år før vannflommen, før Sem, Kam og Jafet ble født, menn etter at Enok hadde blitt snappet opp av Gud.

Dette var da også før Gud hadde gitt Noah beskjed om å bygge arken.

Det er viktig for oss å kjenne vår besøkelsestid.

Jesus sier “Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, så vil de åpne opp og slippe meg inne!”

Guds invitasjon er til alle mennesker. Han er glad i alle, og ønsker å ha samvær med oss alle. Vi er heldige at Gud er tålmodig når han kaller oss.

For menneskene som bodde før syndefloden holdt nå Guds tålmodighet på å renne ut…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: