20 februar

“Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden.”

1. Mosebok 7:17

OG VANNET STEG, OG VANNET STEG…”

Igjen finner vi at vannflommen kom i førti dager, og her finner vi at vannet steg og løftet arken over jorden.

Mange tror at vannflommen bare varte i førti dager, men vi skal senere se at Noah og hans familie var om bord på arken i over ett år.

Noen kommentatorer mener at vannet steg langsomt til vannet kom over hele jorden, men en langsom rolig voksende vannstand ville ikke ha forårsaket så mye ødeleggelse som vi finner i verden i dag.

Det at arken fløt over jorden beviser ikke i seg selv at arken fløt høyt over fjelltoppene, men det kommer senere. Dette til tross for at det er “erets” som er brukt om jorden, samme ord som er brukt om jorden da Gud skapte himmelen og jorden i 1M 1:1.

Vi ser igjen at det som Gud sier vil skje, det skjer. Vannet begynte å stige, og det vil stige til Gud ser at det har oppnådd det som det skulle oppnå. Selv om vi klatrer opp til den høyeste topp eller klatrer ned til den dypeste hule, så er det ingen måte vi kan slippe unna Guds dom på. Bare ved å ta imot Ham og følge Ham vil vi slippe unna Guds rettferdige dom. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi Jesus Kristus elsker oss og ga sitt liv for oss. Han er vår vei ut fra en verden i en universell katastrofe slik som arken var det for Noah og hans familie. En kan si at arken er en type av Kristus, og et bilde på Ham som skulle bli født på jorden i en stall mange år senere.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: