21 februar

“Vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten.

Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjell under himmelen ble skjult.”

1. Mosebok 7:18-19

ARKENS FERD OVER FJELLENE

I dagens tekst ser vi klart at vannflommen dekket alle fjellene. “Alle de høye fjell under himmelen ble skjult.” Det er ganske klart når vi leser det i Bibelen her. Dersom det bare var snakk om en lokalisert flom, så ville det ikke ha stått at alle fjellene var dekket av vann. Dette var snakk om en verdensomfattende katastrofe som dekket hele jorden. Dersom en stiller seg spørsmålet “Hvor kom alt dette vannet fra?” så er svaret tofoldig. For det første kom det fra himmelen eller i det ytterste atmosfæriske laget hvor Gud hadde satt en beskyttende vannbarriere som beskyttet jorden før syndefloden. For det andre var det masse vann i form av underjordiske kilder som brast og sprutet opp vann. Dersom en spør “Hvor er alt dette vannet nå?” så finnes det svar på dette også, men det kommer jeg tilbake til neste måned.

Det er fantastisk å se at vannet steg fremdeles. Selv da vannet dekket alle de høyeste fjelltoppene, så fortsatte vannet å stige, sikkert slik at ingen skulle kunne kritisere og i at det var en lokal oversvømmelse det var snakk om.

Når arken nå fløt bortover vannflaten så skjedde det rolig og uten dramatikk. Inne i arken, som var deres frelsesvei, strøket med bek både på innsiden og på utsiden, så hadde menneskene der Guds fulle beskyttelse og lød ingen nød. Det er vanskelig å si hvor store bølgene her ville være, men det verste var nok over, kanskje bare med en liten gynging som hjalp dem til å sovne på kvelden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: