23 februar

“Da omkom alt  kjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, alt som kryr på jorden, og alle menneskene.”

1. Mosebok 7:21

JORDENS UTRYDDELSE

Ofte har vi sett trusselen om jordens utslettelse – på film. I science fiction filmer ser vi jorden fryse over slik at ingen kan bo på den, eller bli så varm at vi ikke kan bo på den, eller at en komet kommer susende og krasjer inn i jorden for å forårsake store jordskjelv, tidevannsbølger eller annet som truer med å utslette alt liv på jorden. Men alt dette er fiksjon, resultatet av en eller annens gode fantasi, og brakt på det store lerretet slik at Hollywood og rike mennesker kan bli enda rikere.

Det virker veldig rart når en innser at dette har faktisk skjedd før. Vannet under syndefloden steg høyt over alle fjellene slik at alt liv på jorden døde. Utrolig, eller hva?

Mange har peket på Gud, og peker fortsatt. Deres tidløse anklage mot Gud er at dersom Gud er så glad i alle menneskene, så ville Han ikke tillate syndefloden, eller krig, eller sult, eller at folk lider. Ofte er disse som retter en anklagende finger mot Gud en av dem som i neste åndedrag sier at, nei, de tror nok ikke på Gud.

Gud er en kjærlig Gud som er glad i alle mennesker. Det er derfor Han alltid lager utveier for oss, det som jeg tidligere har kalt frelsesveier. Gud fikk Noah til å lage en ark som kunne overleve syndefloden, men hvor mange ville vel gå inn i den? Ikke så mange!

Når fremmede nasjoner angrep Israel laget Gud en utvei til de som ville følge Ham, men israelittene fulgte sin egen vei.

I dag blir vi fortalt at tiden er kort før Jesus kommer for å hente de som følger etter Ham hjem til himmelen for å unngå trengselstiden her på jorden. Hvem vil følge Ham?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: