26 februar

“Men Gud kom i hu Noah, og alle ville dyr og alt feet som var med ham i arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank.”

1. Mosebok 8:1

VANNET BEGYNNER Å SYNKE

Endelig starter prosessen med å få tingene tilbake til normalt igjen. Når det står at Gud kom i hu Noah, så betyr ikke det at Han hadde på noen måte glemt Noah, men det er Moses sin måte å markere at Gud nå startet en ny fase i Hans handling med menneskene. Gud jobber forskjellig med menneskene på forskjellige tider. Vi kaller disse tidsperiodene for “tidshusholdninger”. Den første tidshusholdningen er kalt “Uskyldighetens tidshusholdning”, og den endte da Gud jaget Adam og Eva ut av Edens hage. Den andre er kalt “Samvittighetens tidshusholdning”, og den endte med syndefloden. Nå er Gud på ny klar til å ta fatt på en ny tidshusholdning, kalt “Menneskestyrets tidshusholdning”, og den starter like etter syndefloden og varer til tårnet i Babel.

Nå er alt liv på jorden utryddet, og Gud sender en vind, noe som sikkert har laget litt bølger for de som var på arken. Varme vider får, som vi vet, vann til å omdanne seg til vanndamp. Vi vil også senere diskutere hvor alt vannet fra syndefloden ble av.

Gud husker alltid på sine, og den som har tatt imot Jesus som personlig Frelser er trygg i Hans favn. Det er viktig å poengtere at Gud aldri svikter sine kjære eller går fra dem. Faktum er at vi ofte går fra Gud når vi ønsker å gå våre egne veier. Så lurer vi på hvorfor Gud har forlatt oss når det egentlig er vi som har forlatt Ham.

De som ikke tror på Gud venter ofte på et tegn slik at de kan tro på Gud, og de venter på at Gud skal ta første skrittet før de vil følge Ham. Gud har allerede tatt det første skrittet. Det gjorde Han da Han sendte Jesus…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: