27 februar

“Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset.”

1. Mosebok 8:2

KRANENE AVSTENGT

Det store spørsmålet når en ser dagens tekst er “Når skjedde dette?” Dersom dypets kilder og himmelens sluser ikke ble stengt før etter de nevnte 150 dagene, så er det mye lengre tidsperiode enn de 40 dagene so ble nevnt innledningsvis.

Det er ikke bare i fortellingen om syndefloden at Gud kunne bestemme over vann og vind. Da Jesus sovnet i en båt på Genesaret sjø, så ble disiplene redde og vekket Ham. Disiplenes frykt for elementene ble kommentert som mangel på tro av Jesus, som visste at Gud kan kontrollere både sjø og vind.

I dagens tekst skrudde han av vann kranen både oppenfra og nedenfra, som tidligere omhandlet denne måneden når vi har sett på himmelens sluser og jordens kilder.

Når skjedde dette? Vel, flere steder blir det poengtert at det regnet i 40 dager og 40 netter. Hva var vitsen med å holde himmelens sluser åpne dersom det ikke var mer vann der? Det må kunne antas at de nevnte sluser og kilder ble stengt av etter disse nevnte 40 dager, og ikke etter 150 dager. Dersom en tjuvtitter litt på neste vers, så er de 150 dagen nevnt på ny, og da etterfølger de avstengningen av vannet. Eneste habile forklaring på dette skriftstedet er at dette er en av Bibelens mange repetisjoner som forkommer for å understreke viktigheten av denne historien. Av og til finner vi ny informasjon lagt til disse repetisjonene, men ikke alltid. Vannflommen var en utrolig viktig hendelse i vår planets historie. Den må ha forandret jordens utseende drastisk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: