28 februar

“I den sjuende måned, på den sytende dagen i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene.”

1. Mosebok 8:4

TOUCHDOWN!

Etter en lang tid med målløs flyting rundt på et verdensomspennende hav, så satte arken seg endelig ned på Ararat, et ord som i Bibelen betyr det samme som Armenia. Enda skulle det ta ca. to og en halv måned før flere fjelltopper kom til syne. Det må ha vært en spire til stor optimisme for folkene om bord, men håp om at de snart skulle komme ut.

Ved å google Noahs ark på internett kan en finne nyhetsutklipp hvor man tror at man har funnet Noahs ark, eller deler av den. Funnene er i dagens Tyrkia, noe som samsvarer med hva Bibelen sier. Det har vært flere observasjonen opp igjennom årene, men denne siste ekspedisjonen har tatt med seg et stykke av arken som har blitt forsøkt datert med karbon metoden. Resultatet ble at trebiten var ca 4800 år gammel, noe som ikke er i konflikt med Bibelens historie. Det må understrekes at ingen av nåtidens daterings metoder er fullstendig pålitelige, men karbon metoden synes å være for det meste pålitelig når det gjelder gjenstander som er yngre enn 5000 år gammel.

Kritikere hevder at Noahs ark ikke kan ha vært så høyt oppe fordi det ikke er nok vann på jorden til å dekke de høyeste fjellene (Ararat er ca 17.000 fot høyt), men t.o.m. de høyeste fjellene i verden har fossiler av sjøliv i seg, noe som burde bevise at ved minst en tidligere anledning må vannstanden ha dekket t.o.m. de høyeste fjellene i verden. Neste måned vil vi bl.a. se på hvor det ble av alt vannet fra Noahs flod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: