3 februar

“Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.”

1. Mosebok 6:4

KJEMPENE PÅ JORDEN

Kjempene som var på jorden i Noahs dager er velkjente blant mange i dag. Det hebraiske ordet for kjempene, er “nephilim”. Disse er i dag ofte sett i sammenheng med UFOer og utenomjordiske vesener.

Det finnes pr i dag ingen empiriske, vitenskaplige beviser på at jorden har blitt besøkt av vesener fra en annen planet. Det har flere ganger blitt lovet ut dusør til dem som kan bevise såkalt “alien obduction” eller bortførelse av utenomjordiske, uten at dette har resultert i noen som helst slags bevis. Vi vil derfor se vekk fra denne forklaringen av “nephilim”.

Selve ordet “nephilim” betyr “fallen” (eller “en fallen”). Ordet kan også bety tyrann og, selvsagt, kjempe. Det er ikke et positivt ord, men er negativt ladet.

De bibelske “nephilim” kan selvsagt bety engler som har blitt utstøtt fra himmelen og kastet ned her på jorden, som vi var inne på i går.

Ordet er også brukt om Anakims slekt, noen kjemper som bodde i det lovede landet da Moses og Israel kom opp til Kanaan fra Egyptens land (4M 13:33).

Det er blitt hevdet at ordene “og likeså siden” har blitt lagt til av Moses da han samlet historiene i Mosebøkene, og at han da tenkte på disse i 4. Mosebok.

Var så “menneskenes døtre” etterkommere fra Kains ætt eller kanskje kvinner som hadde forlatt Guds lære (jfr. diskusjonen i går)?

Det er selvsagt meget mulig at de rett og slett var mennesker som nevnt i 6:1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: