4 februar

“Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.

Da angret Herren at Han hadde skapt mennesket på jorden, og Han var full av sorg i sitt hjerte.”

1. Mosebok 6:5-6

JORDENS ONDSKAP

I dagens tekst finner vi grunnen til at Gud sendte vannflommen, også kalt syndefloden eller Noahs flom.

Gud så at menneskene på jorden var onde og bare var opptatt av onde tanker hele dagen.

Når en leser om hvordan folk tenkte onde tanker hele dagen og alt de gjorde og planla var vonde eller til og med ondskapsfulle, så minner det oss av og til om forholdene i dag.

Jesus sa at slik det var i Noahs dager, skal det også være når menneskesønnen (Jesus) kommer tilbake (Jesu andre komme) jfr. Lukas 17:26.

Jordens tilstand var så elendig at Gud sa til seg selv at Han angret at han hadde skapt menneskene. Hadde Gud gjort en feil? Visste Han ikke hva som skulle skje? Alt dette visste Gud om på forhånd, men menneskene har blitt gitt en fri vilje, og Gud vil at folk skal velge å følge Ham, ikke lage roboter.

Jordens syndige oppførsel brakte Gud stor sorg. Vi, som var skapt i Hans bilde, brakte skam og skittenhet på noe som i begynnelsen ble beskrevet av Gud som “veldig godt”.

Hva betyr det at Gud angret at han hadde skapt oss?

Det betyr enkelt og greit at Gud forandret mening eller handligsplan. Av og til kan vi påvirke Gud slik at Han angrer det onde Han har tiltenkt oss, men Han forandrer Sin plan for oss ved å vise ydmykhet overfor oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: