5 februar

“Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.”

1. Mosebok 6:7

DU SKAL HØSTE DET DU SÅR – II

I forrige måned sa jeg at du skal høste som du sår. Dette er fremdeles sant. Dersom vi lever våre live som folkene på jorden i Noahs tid, men onde tanker og gjerninger uten å ta imot Guds evige gave, evig liv i Kristus Jesus, så skal vi ikke til himmelen, men fordømmes i evighet.

Mange synes sikkert at Gud virker ondskapsfull når Han sier Han skal utrydde alle menneskene fra jorden. Det er imidlertid viktig å slå fast at når Gud sender en dom over jorden eller for eksempel Sodoma og Gomorra, så lager Han alltid en utvei, en frelses vei.

Da Gud skulle ødelegge Sodoma, ba Abraham om Gud ville spare byen om det bare fantes ti gudelige mennesker der. Vel, ti var ikke nok. Bare Lot og hans familie var gudelige, og Gud sendte noen engler dit for å redde dem ut av byen.

Når Gud skulle sende vannflommen over jorden, så profeterte Noah om syndeflommen som skulle komme, og folkene bare lo av ham. Bare Noah og hans nærmeste familie ble reddet. Ingen andre trodde på Gud eller fulgte Guds ord.

I dag står predikantene i menigheter over hele landet og sier at enden er nær. Jesus kommer snart tilbake for å redde Hans følgesvenner ut fra denne jorden før trengslesperioden, en forferdelig periode på sju år med lidelse og død, slik at vi kan være i himmelen med Ham under denne forferdelige tiden.

Hvem vil da følge med Jesus og si ja til å bli reddet ut fra jordens mørkeste tid?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: