6 februar

“Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud.”

1. Mosebok 6:9

NOAH – EN AV BIBELENS STØRSTE MENN

Når vi begynner historien om Noah ser vi først at han var en rettfredig mann. Videre var han ulastelig (perfekt, KJV-engelsk) og han vandret med Gud.

Noah må ha stått i strek kontrast til alle de syndige menneskene som levde på denne tiden, men han stod på med sine føtter på fjell, sementert i Guds grunnvoll.

Det vi leser om Noah forklarer hvorfor Gud valgte ham til å bygge arken og være Hans utvalgte. Det er også en pekepinn på hvordan Gud vil at vi skal være også.

* Noah var en rettferdig mann. Kan vi påstå at vi er rettferdige? Behandler vi folk likt? Kan folk stole på oss? Det kan være vanskelig å være rettferdig når vi ikke vet absolutt alt. Den beste forutsetningen for å være rettferdig er å kjenne til Guds ord, for Gud er rettferdighet. Han skal belønne eller straffe menneskene etter livet på jorden er over ifølge Hans rettferdighet. Det er tross alt Gud som bestemmer hva som er rett og galt.

* Noah var ulastelig (perfekt) blant sine samtidige. Det er viktig for oss som er kristne at vi har et godt rykte både av troende og ikke troende. Selv om  vi ikke er perfekte, så tilstrever vi å bli perfekte i følge Guds ord. Når vi tar imot Kristus, så blir vi perfekte i Guds øyne, fordi vi har ikledd oss Jesus Kristus.

* Noah vandret med Gud. Sist vi leste om en som vandret med Gud, så tok Gud ham til seg. Det beste som kan sies om oss er at vi vandrer med Gud. Les Hans ord, be til Ham og følg Hans lære. Da går du med Gud!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: