8 februar

“Slik skal du bygge den: Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy. ”

1. Mosebok 6:15

ARKENS DIMENSJONER

Det er blitt sagt at arken var ideelt bygget for stabilitet og kapasitet. Man skal ha påvist hydronomisk at det var praktisk sett umulig at arken kunne velte og ville ha vært forholdsmessig komfortabel, t.o.m. under voldsomme bølger og vinder.

Når det gjelder størrelsen på arken, så må en se på hvor lang en alen er. Babylonerne hadde sin alen, egypterne hadde sin, og jødene hadde sin. Den minste størrelsen noensinne gitt for en alen, er 17,5 tommer og den største 24 tommer.  Selv med det minste målet blir Noahs ark ca. 137 m lang, 23 m høy, og 14 m bred. Den var omtrent halvparten av lengden til det verdenskjente cruiseskipet Queen Mary, og dersom en fylte arken med dyr på størrelse med en gjennomsnitts sau, så ville en få plass til 125.000 sauer. Ettersom det ikke finnes mer enn 25.000 kjente dyrearter (inkl. rovdyr, fugler reptiler og amfibier), så skulle det være plass til alle dyrearter på Noahs ark selv om det var to av hvert slag. Gjennomsnittsstørrelsen på alle dyr er mindre enn en sau, og det gir mer enn god nok plass for Noah og hans familie. Noen vil sikkert protestere og nevne elefanter, sjiraffer og dinosaurer, men det er på ingen måte sikkert at det var fullvoksne dyr på arken, selv om det også ville ha vært rom for dem.

Folk som påstår at det ikke ville ha vært nok plass til alle dyrene på Noahs ark har rett og slett ikke tatt seg tid til å studere hvor stor arken virkelig var.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: