9 februar

“Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i. Alt som er på jorden, skal omkomme.”

1. Mosebok 6:17

DRUKNING FOR ALLE SOM PUSTER

Det at Gud ba Noah om å bygge en ark fortalte ikke Noah om at Gud skulle drukne alt liv på jorden. Det gjorde Gud imidlertid i dagens tekst. Noahs ark var en stor boks som kunne ha blitt brukt til hva som helst. Gud hadde ikke tidligere sagt hva den skulle brukes til.

Det er viktig å legge merke til at alt liv som puster luft, skal dø. Gud profeterte om en verdensomfattende oversvømmelse, noe som vi skal se mer om ved en senere anledning. Gud sier Han skal utrydde alt kjød under himmelen, ikke bare litt av livet på jorden. Han sier også at “alt som lever på jorden skal omkomme”. For en ærlig og oppriktig Bibel-student er det klart at dette ikke snakker om en lokal oversvømmelse, men en verdensomfattende katastrofe som ingen kunne komme seg unna.

Det finnes også dem som tror at de kan unnslippe Guds vrede ved den siste dom.  Noen sier til og med at de skal stå foran Gud og si hva de mener om Ham. Dette er, for å bruke et gammeldags ord, dumdristig. På den siste dag vil alle bøye kne for Kristus, og de som ikke har tatt imot Ham vil ikke kunne komme unna den andre døden, den evige død. Det er bra for oss at Kristus døde slik at vi ikke må dø den andre døden, men kan få evig liv istedenfor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: