01 Januar – Verden før syndefloden

1. JANUAR

“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden”

1. Mosebok 1:1

ALT HAR EN BEGYNNELSE

Min far sa alltid at alt har en ende, men pølsen har to. Jeg har lurt litt på om den har to begynnelser eller to ender. Man kan jo aldri vite!I mattetimene lærte jeg at om jeg multipliserer med aldri så mange millioner eller trillioner, så blir svaret fremdeles null om det er hva du starter med.

Hvor kom alle byggematerialene til universet fra? Hvor kom energien fra? Vitenskapen har ingen svar som tilfredsstiller meg. Bibelens første vers sier at Gud skapte himmelen (bokstavelig talt “himlene”) og jorden, og dette var begynnelsen på alt. Tid og rom startet i 1 Mosebok 1:1.

Det er interessant å se at det første verset vi finner i Bibelen, tester troen vår mer enn noe annet vers. Tror du på 1. Mosebok 1:1, så vil du ikke ha problemer med å tro noe annet skriftsted i Bibelen. Ofte ser jeg at de som ikke tror på dagens vers også har problemer med å tro på jomfrufødselen eller da Gud delte Rødehavet i Moses dager.

Tror du at Gud har skapt himmelen og jorden? Da har du et godt grunnlag til å gå videre i Bibelen. Alt må ha en begynnelse.

2. JANUAR

“Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.”

1. Mosebok 1:2

MØRKE OG TOMHET

Selv om Gud skapte himmelen og jorden i 1. Mosebok 1:1, så var det ikke en jord slik vi ser i dag. Dessverre så var det heller ikke noen vitenskapsmenn tilstede som spilte inn videofilm om hvordan det hele skjedde, slik at vi kunne få empiriske, vitenskaplige bevis på hvordan alt skjedde.

Selv om vi kunne skape noe levende fra noe som var dødt i et laboratorium i dag (noe vi ikke kan), så ville det ikke bevise at det skjedde i fortiden.Du kan ikke bevise vitenskapelig noe som allerede har skjedd i fortiden. Vitenskapen kan bare teste teorier, og vitenskapelige beviser må kunne testes og observeres.

Den primære jorden var først øde og tom. Det minner om livene våre før vi kom til Kristus. Vi var øde og tomme også. Men vi ser at det er grunn til håp. Guds Ånd svevde over vannene.

Jeg snakket om energien i går. Hvor kom den fra? Det er ingen tvil hos meg at den Hellige Ånd var kraften som satte i gang alt det nydelige som Gud skapte. Snart skulle jorden gå fra øde og tomhet til et yrende liv, med mange vakre vekster og mange levende skapninger.

3. JANUAR

“Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys”

1. Mosebok 1:3

GUD SKAPTE LYSET

Det er helt utrolig, men Bibelen sier faktisk at Gud skapte bare ved å uttale ordene (se Salme 33:6, 9). Og hva var det første Han skapte? Jo, lyset! Skriftene forteller oss at “Gud er lys, og det er ikke noe mørke i Ham” (1. Johannes 1:5). Det er vanskelig å forstå hva dette lyset var, ettersom solen, månen og stjernene ikke ble skapt før fjerde dagen (vers 14-19). Dette lyset var imidlertid et lys som ble skilt fra mørket, slik at der var både natt og dag (vers 4 og 5). Det er ingenting som tilsier at dette ikke skulle være vanlige 24 timers dager. Det står at det ble aften og morgen, noe som gir det en naturlig beskrivelse. Hvordan kunne en tidsperiode ha en aften og en morgen?

Når man stiller seg spørsmålet om dette var vanlige 24 timers dager, så er det tre andre poeng jeg vil nevne: For det første er det grammatisk riktig. For det andre er det logisk riktig. I hebraisk skjedde det aldri at en brukte et ord i en allegorisk eller billedlig betydning før man først hadde brukt ordet i sin normale betydning, noe som selvsagt gjelder her. For det tredje sier Gud at Han skapte verden på seks dager som et bilde for oss at vi skal jobbe i seks dager, og så ha en hviledag (2. Mosebok 20:8-11). Skulle dette bety at vi må jobbe i seks milliarder år, og så hvile i en milliard år? Selvsagt ikke! Fagbevegelsene ville aldri ha godtatt den første delen!

Det er godt å se at skriftsteder i Bibelen forklarer andre skriftsteder i Bibelen!

4. JANUAR

“Og Gud sa: La det bli en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann.”

1. Mosebok 1:6

JORDENS BESKYTTEDE DRIVHUS

Denne hvelvingen vi leser om i vers 6 er forklart som å være himmelen i vers 8. Hvordan kan det da ha seg at det var vann over og under hvelvingen (vers 7). Vitenskapsmenn fra Institute for Creation Research (ICR) har jobbet iherdig med dette. De har funnet at vannet over himmelen (atmosfæren) har vært et tynt vanndampteppe som har lagt der som beskyttelse til jorden vår. Dette kan til dels fortelle hvorfor menneskene levde så lenge, og hvor alt vannet kom fra under flommen i Noahs dager. Dette teppet av vann skal ha spart jorden for farlige ultrafiolette stråler, samt skapt en drivhuseffekt på jorden som gjorde at hele jorden var begrodd av frodig vegetasjon.

Da vi fant frosne mammut elefanter med gress i munnen oppe ved Sibir, og bevis på at jorden før har hatt frodig grønn vegetasjon også ved nordpolen, så støttes teorien om at jorden før har vært grønn over det hele. Men hva skjedde så? Hva fikk mammutene til å bli nedfrosset i løpet av sekunder? Hva utryddet dinosaurene? Kanskje en verdensomfattende katastrofe? Bibelen kaller denne katastrofen for “syndefloden”. Dinosaurer kan vi komme tilbake senere, men vannet over himmelhvelvingen er definitiv bort nå. Hvor ble den av? Var det “himmelens sluser” i 1. Mosebok 7:10?

5. JANUAR

“Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.”

1. Mosebok 1:11

DU SKAL HØSTE DET DU SÅR

Når vi går videre i skapelseshistorien i 1. Mosebok 1, så finner vi at trær, blomster og dyr ble skapt “hvert etter sitt slag”. Dette er en av naturens lover som evolusjonen ikke har klart å motbevise. Hvordan vet jeg hva som er et plommetre, epletre eller pæretre? Vel, jeg ser på frukten som vokser ut. Jeg vet også at trærne har forskjellige blader, men jeg er ikke avansert nok til å skjelne mellom trærne bare på grunn av bladene. Hvordan ble plommene utviklet ved evolusjon? Var det et epletre som ble lei av å produsere epler, slik at det sa til seg selv “Nei, vet du hva! Nå vil jeg produsere plommer istedenfor!” Nei, selvsagt ikke!

Da Gud skapte verden, så gjorde Han det slik at epletrærne produserte epler, plommetrærne produserte plommer, og pæretrærne produserte pærer. Det er sant at denne loven gjelder på åndelig og mellommenneskelig plan også. Som du sår skal du også høste. Se Galaterne 6:7. Disse ordene går igjen i 1. Mosebok 1 i versene 11, 12, 21,24 og 25.

Dersom vi er snille mot andre, er de vanligvis snille med oss. Hvis vi investerer tid og krefter med Gud, investerer Han tid og krefter med oss.

6. JANUAR

“Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.”

1. Mosebok 1:21

DE STORE SJØDYRENE

Mange har sagt at det ikke har fantes dinosaurer på jorden i millioner av år. Dette er ikke nødvendigvis sant. Vi må huske på at ordet “dinosaur” er et nytt ord, oppfunnet av Sir Richard Owen (1804-1892). Det betyr “fryktelig øgle”, og finnes ikke i litteratur eller skrifter før Owen fant det opp. Før dette ble dinosaurene kalt “drager“, og det er mange av dem både i Bibelen og i mange lands folklore. Bare tenk på Kina og Wales som har rike dragetradisjoner!

Hva står det da om drager i 1. Mosebok 1:21, vil du kanskje spørre. Vel, det hebraiske ordet for “sjødyrene” i vers 21 er ordet “tannyin” eller “tannyim”. Det betyr “monster”, og kan brukes om sjø monstre, sjø slanger og hvaler (som det står i den engelske King James). Har du noensinne tenkt på at Midgardsormen, Nessie eller Ogo Pogo (for å nevne noen få) kan ha sin opprinnelse i en virkelig sjøskapning? Midt på 80-tallet observerte over 40 mennesker en skapning i havet utenfor Australia (uavhengig av hverandre) en skapning som minnet om et sjø moster. Hva om de hadde rett?

Jeg vet at folk flest er enige om at dinosaurer i dag er utdødd, men i millionvis av år? Det kan ikke bevises vitenskapelig!

7. JANUAR

“Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal røde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.”

1. Mosebok 1:26

TREENIGHETENS GUD

Mange har lurt på hvorfor Gud sier “oss” og “vårt” når Han skulle skape menneskene. Er ikke Gud en? Sier ikke et av de ti bud at det bare er en Gud, og Ham skal du tilbe? Når 1. Mosebok kapitel 1 bruker navnet “Gud”, så er det hebraiske ordet “Elohim” som er brukt. Jeg lærte for lenge siden av en Bibel-lærer at alle hebraiske ord som slutter med -im er et flertallsord som betyr “minst tre”.

Vi finner ved å studere Bibelen at Gud har tre forskjellige sider,  ofte kalt “personligheter”. Først har vi Gud Faderen, så har vi Gud Sønnen, og til slutt Gud den Hellige Ånd. Alle disse delene er like viktige selv om de har forskjellige funksjoner. Alle skulle tas i betraktning i våre kristne liv, men om vi fokuserer for mye eller for lite) på en av personlighetene, så blir det feil forhold til dem. Selve ordet “treenighet” finnes ikke i Bibelen, men de tre personlighetene og deres funksjoner kan lett studeres.

Men hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde? De fleste jeg kjenner tror at dette betyr at vi, akkurat som Gud, består av tre deler. Alle mennesker består av kropp, sjel og ånd, og dette er noe vi også finner i Bibelen (1. Tessalonikerne 5:23). Ellers så tror jeg også som vernepleier at menneskene fungerer på tre plan; det fysiske, det psykososiale, og det åndelige plan, og alle disse må fungere for at vi skal ha god helse.

8. JANUAR

“Og Gud så alt det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.”

1. Mosebok 1:31

GUDS PERFEKTE SKAPERVERK

Gud skapte hele jorden og alt som lever på den, og når Han skapte, så står det “og Gud så at det var godt”. Dette nevnes flere ganger i 1. kapitel (se vers 4, 10, 12, 18, 21 og 25). Så, når alt var ferdig, sa Gud at “det var overmåte godt”, og understreket at på dette tidspunkt var alt perfekt. Dette betydde at det ikke fantes synd på jorden, at det ikke fantes lidelse på jorden, at det ikke fantes død på jorden, at djevelen ikke hadde gjort opprør mot Gud ennå, og at Adam og Eva var uskyldige på dette tidspunkt. Det betyr til og med at det ikke fantes tistler og torner en gang. Bare les 1. Mosebok 3:18.

Når vi leser om Edens hage i 1. Mosebok og sammenlikner den med himmelen, beskrevet i bl.a. Johannes Åpenbaring, så ser vi mange likheter. Jeg tror personlig at himmelen vil bli som Edens hage hvor løven og lammet skal ligge side ved side, og det skal ikke finnes sykdom, gråt (lidelse) eller død. Kanskje vi vil være nakne igjen, akkurat som Adam og Eva?

Bibelen lærer oss at døden kom inn til verden ved synden under syndefallet (Romerbrevet 5:12, 1. Mosebok 3:3 og 19), så må vi anta at menneskene opprinnelig ikke var skapt til å dø, men til å leve evig. Det er ufattelig å tenke på, men det også være vanskelig å forstå “evig liv”- konseptet. Men, vi må ikke forstå det for å tro på det…

9. JANUAR

“For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer.”

Romerbrevet 8:22

SKAPERVERKET I OPPLØSNING

Dette verset i Romerbrevet står i sterk kontrast til gårsdagens tekst. Skaperverket er ikke lengre perfekt, det er i oppløsning. Hva har skjedd? Selvsagt er det synden som har skjedd! Når folk er født med handikap, mangler kroppsdeler eller har store hjerneskader eller alvorlige sykdommer, så er det viktig å vite at dette aldri er eller har vært Guds vilje. Det er syndens effekt på alt levende på jorden. Til og med jorden er dødsdømt! En er i ferd med å gå opp i limingen.

For å forstå at utviklingslæren er helt umulig, kan vi bare se på de termodynamiske lovene, vitenskapens egne naturlover. Den første termodynamiske loven sier at selv om energi kan forandre form, så kan den ikke bli skapt eller bli ødelagt, og derfor forblir summen konstant. Den andre termodynamiske loven sier at når energi blir omformet fra en form til en annen, så blir litt av den omformet til varme energi som ikke kan gjenvinnes eller brukes om igjen. Med andre ord; hele universet er en opptrukket klokke som går saktere og saktere.

Å tro på utviklingslæren er å tro at dersom du kastet en påtent dynamittkubbe inn i en haug med trær, så ville det bli stablet opp et perfekt tømmerhus. Dersom du tror dette er umulig, så prøv å forklare meg en ting: hvordan får du noe som er dødt til å bli levende? Ved å lage en eksplosjon? Jeg mener at en som tror på evolusjonslæren må ha mer tro enn meg som tror på en Gud…

10. JANUAR

“Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte Han fra alt sitt verk, det som Gud hadde skapt og gjort.”

1. Mosebok 2:3

SABBATEN

Rent grammatisk og logisk så hevder Bibelen at Gud skapte alt på jorden i løpet av sju vanlige 24-timers dager. For det første, dette var vanlige dager ettersom det ble aften og morgen, en vanlig og logisk syklus. For det andre er det, som sagt, grammatisk riktig. For det tredje ville en alltid på hebraisk bruke et ord i sin opprinnelige og bokstavelige forstand før en ville bruke det billedlig (om en ubestemt tidsperiode). Alle eksperter i hebraisk tilstår at Bibelen påstår at jorden ble skapt på sju dager, men det betyr ikke nødvendigvis at folk tror på det.

Når Gud helliget den dagen, så betyr det at den dagen skulle være en bestemt tid i uken da vi mennesker kunne takke Gud for alt Han har gjort for oss, og tilbringe litt tid med Ham. Jødene gjorde dette på Sabbaten, på den sjuende dagen i uken, tilsvarende vår lørdag. Vi i dag tilber Gud på første dagen i uken slik som de gjorde i Nye Testamentet, som et tegn på at Gud skulle komme først, det vil si søndag. Mange kalendere har fremdeles søndag som første dag i uken, men handelsstanden har fått de fleste av oss til å tro at lørdag er sjette dag i uken, og søndag den sjuende. En forståelse for den opprinnelige kalenderen er imidlertid viktig når en studerer Bibelen. Først da kan en for eksempel finne ut at Jesus ble korsfestet på en onsdag, ikke en fredag,

La oss holde hviledagen hellig, hvile oss, og gi tid til Gud…

11. JANUAR

“Men en tåke steg opp av jorden og vannet hele jordens overflate.”

1. Mosebok 2:6

EN VERDEN UTEN REGN

Jeg hørte for mange år siden vitsen om en lite gutt fra Bergen som flyttet til hovedstaden sammen med sine foreldre. Da han startet på skolen hadde de kristendomsundervisning på skolen, og læreren fortalte dramatisk om syndefloden i Noahs dager. Hun fortalte så dramatisk hun kunne “Og det regnet i 40 dager og 40 netter”. Da var det gutten fra Bergen utbrøt “E det nåkke då?”

Jeg minnes også gutten på Torgalmenningen som ble spurt av en østlending “Si meg, regner det alltid sånn her i Bergen?” hvorpå gutten svarte “Eg vet’kje, eg e bare fire år.”

I vers 5 står det at det hadde ennå ikke regnet på jorden. Dette høres himmelsk ut for en bergenser! Det er viktig å vite at den verden som eksisterte før syndefloden var vidt forskjellig fra den verden vi lever i i dag. Det var ingen høye fjell, hele jorden var ganske flat og hadde frodig vegetasjon rundt hele jorden. Det fantes ikke is på nord og sør punktene, ja enkelte vitenskapsmenn mener at det ikke var magnetiske poler ennå, og ingen sterke vinder eller stormer. (Ikke rart at folk ikke trodde Noah da han sa at det skulle regne. De hadde aldri sett regn før!!!) Denne fantastiske verden ville ikke vare lenge, og på grunn av den totale forandringen av jordens overflate under den nevnte flommen, så er det helt umulig for oss i ettertid å si hvor Edens hage har vært.

Mer om flommen senere…

12. JANUAR

“Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble en levende sjel.”

1. Mosebok 2:7

GUD SKAPER ADAM

Det står at Herren formet mennesket. Ordet Adam betyr menneske, og det hebraiske ordet for jordens støv er “adamah”. Vi ser at vi er ikke bare laget av jordens støv, men etter vi dør blir vi igjen til støv (Predikanten 12:7), selv om dette selvsagt bare gjelder vårt fysiske legeme. Gud blåste liv i Adam, og han ble en levende sjel. Det kan være artig å vite at ordet for “ånd” i den Hellige Ånd kan bety “vind”. Da kan det se ut som om vi har både kropp, sjel og ånd tilstede her i dette verset.

Vi vet at etter vi dør. Så blir kroppen vår omdannet til støv, og dersom Gud ikke hadde blåst liv i oss, så ville vi bare være en haug med jord eller støv. Dette tatt i betraktning er det absolutt på sin plass å si noe jeg har sagt både privat og på talerstolen i flere år; hvert åndedrag er en gave fra Gud. Det at vi kan puste er ingen tilfeldighet. Vi skulle takke Gud for hvert et åndedrag hver eneste dag! Livet vårt er en gave fra Gud, og det er opp til hver enkelt av oss hva vi gjør med det.

En gammel mann jeg kjente forrige århundre var en vis mann. Da jeg spurte ham hvordan det gikk med ham, svarte han “Alt er bra! Gud lever og landet står!” La oss si “Alt er bra! Gud lever og jeg puster!” Så er det opp til oss hva vi vil gjøre med dagen Gud har gitt oss. For øvrig kan vi registrere at Adam ikke ble født på vanlig måte, men formet av Gud fra jorden. Jeg har sagt til barna mine at når vi kommer til himmelen, så er det lett å gjenkjenne Adam og Eva der. De er de eneste menneskene der uten navle…

13. JANUAR

“Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet.”

1. Mosebok 2:8

HVOR ER EDENS HAGE?

Det har vært mang arkeologiske funn som er ganske gamle, og det er to forskjellige funn som er meget populære som “sivilisasjonens vugge”. En av dem er det gamle Mesopotamia, området som er mellom og rundt elvene Eufrat og Tigris. Dette stammer nok fra noen av versene etter dagens tekst i vers 10-14 hvor vi finner en del stedsnavn nevnt i forbindelse til Edens hage. Det finnes også flere arkeologiske funn, som for eksempel fødestedet til Abraham, en by kalt Ur.

Jeg må dessverre slå fast at selv om dette er området Noah og hans sønner spredde seg ut fra, så vet vi ikke om dette er hvor Edens hage var. Sant og si, så kan ingen si sikkert hvor Edens hage var. Hvorfor det? Vel, i Noahs dager var det en stor vannflom som dekket hele jorden. Dette var en stor naturkatastrofe som ødela hele verden. Vulkaner skjøt opp, fontener med både ild, lava og vann, pluss et forferdelig uvær denne verden aldri har sett verken før eller senere. Jordens overflate ble helt forandret, og de fire elvene som rant gjennom Edens hage forsvant. Noah må ha likt disse navnene og brukt dem om igjen da de ga navn på dagens Eufrat og Tigris.

Hvordan vet vi dette? Fordi Bibelen forteller i detalj om vannflommen på Noahs tid, og i dag finnes det ikke fire store elver i Mesopotamia området. Vi vil komme tilbake til Noahs flom, eller “syndefloden” neste måned.

14. JANUAR

“Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.”

1. Mosebok 2:18

SKAPELSEN AV KVINNEN

Doktor Kent Hovind er en vitenskapsmann som har dratt jorden rundt i flere år for å fortelle folk om Bibelen, skapelseslæren og dinosaurer. Jeg traff ham for noen år siden i Wales. Han sier ofte “Jeg tror at Gud skapte mannen før kvinnen fordi Han ikke ville ha noen råd om hvordan Han skulle gjøre det!” Faktum er at Gud skapte mannen, og Han visste at menneskene er sosiale skapninger. Han skapte oss slik! Vi trenger venner og familie rundt oss. Adam var alene. Det er greit å ha husdyr eller kjeledyr, men ingenting kan erstatte en livsledsager som følger oss gjennom livet.

Det er viktig å notere seg at Gud tok et ribben fra Adams side for å lage kvinnen. Eva skulle være Adams like, en likeverdig skapning. Hun ble ikke laget av et bein i Adams fot slik at hun kunne bli trampet på, og hun ble ikke tatt fra Adams hode at hun skulle stå over ham. De skulle være like, og det er viktig å innse at for at et partnerskap skal virke, så må begge være likeverdige. Selvsagt står det i Bibelen at kvinnen skal underordne seg mannen, men dette er en diskusjon for et annet forum. De som bruker Paulus ord for å undertrykke kvinnen har totalt misforstått hva Paulus har sagt både til kvinner og menn. Bestill et ekteskaps veiledningskurs dersom du har vanskeligheter med dette.

Hvor kjedelig hadde denne verden vært dersom Gud ikke hadde skapt kvinen? Vi hadde kanskje fremdeles vært i Edens hage, men selskapet ville ikke ha vært så sjarmerende. (Dette var en vits, altså!)

15. JANUAR

“Men slangen var listigere enn alle andre dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt; Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?”

1. Mosebok 3:1

SLANGEN: LØGNENS FAR

Slangen, eller djevelen i slangeform, er et stort mysterium her i Bibelen. Hvorfor reagerte ikke Eva på at slangen snakket til henne? Det finnes noen som tror at alle dyrene snakket før syndefallet, akkurat som i “Heksen, løven og garderobeskapet” av C.S. Lewis. Vi har ingenting som beviser eller motbeviser dette, det er bare teorier.

Og kunne slangen gå? I dommen fra Gud ble slangen senere i kapitelet dømt til å krype på i støvet. Det finnes faktisk noen gamle sagn som omhandler både to – og firbente slanger, selv om dette ikke er noe bevis i seg selv. Vi vet derimot at ting ble forandret etter syndefallet. Torner vokste frem på rosebuskene, og lidelse og død kom inn i verden. Det er ikke umulig at noen av dyrene ble fysisk forvandlet da flere av dem ble omgjort til kjøttetere.

Det er nok viktigere å se hva løgnens far (Johannes 8:44) sa for å lure Eva, metoder han fremdeles bruker i dag. Han setter spørsmålstegn ved hva Gud hadde sagt. “Har Gud virkelig sagt…?” Vi kan høre det i dag også: “Sier Bibelen virkelig…?” og menneskene begynner å tvile på Guds ord. Senere sa han “Dere kommer slett ikke til å dø,” den første løgnen som er nedskrevet i Bibelen. I vers 5 fortsetter han med å si at vi skal bli som Gud (eller guder), en løgn som ligger som basis for mange andre religioner som tror at vi kan utvikle oss til å bli guder gjennom evolusjon.

Stol på Gud og Hans Ord! Bare der kan vi få sannheten!

16. JANUAR

“Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.”

1. Mosebok 3:7

ÅPNINGEN AV ØYNENE

Det virket så enkelt. Adam og Eva kunne spise av alle trær i hele hagen – unntatt et. Dette er snakk om menneskenatur. Dersom du sier til barna dine “ikke rør”, så er det klart at de vil røre det. Det er slik vi er!

I filmen “Ronja røverdatter” ser vi hvordan det er med denne uimotståelige trangen. Hun oppsøkte farene slik at hun kunne forsøke å unngå dem. Også i “Ringenes Herre” måtte både folk som Aragorn og Faramir bli fristet av ringen for å se om de kunne motstå den. Det tar utrolig styrke  å kunne motstå fristelse, men med Gud er ingenting umulig. Han kan styrke sine.

At Adam og Evas øyne ble åpnet, betyr at de ble oppmerksom på og fikk forståelse for hva de hadde gjort. Det spiller ingen rolle hva de gjorde; de adlød ikke Gud, og all synd har konsekvenser. De var ulydige mot Gud, og så snart de hadde tatt en bit av frukten, så innså de hva de hadde gjort. (For øvrig; det står ikke hvilken frukt dette var snakk om. Det står ikke eple eller banan. Mest trolig er det en frukt vi verken har sett før eller siden.) Til slutt ser vi at Adam og Eva forsøkte å dekke over synden sin. Vi må ikke glemme at Gud er allvitende, og det er ikke noe vi kan gjøre for å skjule oss fra Ham. Han vet hvor mange hårstrå vi har (Lukas 12:7), og Han kjenner oss fra topp til tå. Dersom vi synder, nytter det ikke å gjemme oss fra Ham. Vi må tilstå og be om forlatelse for våre synder, så vil Han tilgi oss (1. Johannes 1:9).

17. JANUAR

“Adam sa: Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.”

1. Mosebok 3:12

“DET ER IKKE MIN SKYLD!”

Vi mennesker er flinke til å skylde på andre. Dersom noen blir mordere, så sier vi “Det er ikke hans skyld, han hadde en vanskelig barndom!” Når noen vokser opp ned en homofil livsstil, så sier vi “Det er ikke hans skyld, han ble født sånn!” Selv om vi har hatt vanskelige liv, så er det helt på det rene at vi er underlagt Guds lover. Vi har ikke på noen måte lov til å ta livet av noen selv om vi har vært misbrukte som barn. Det vil kanskje gi oss en bedre forståelse av hva som skjedde, men det unnskylder det på ingen måte. Adam skylte på Eva. Eva skylte på slangen. Slangen var djevelen selv, og det ville ikke ha gjort den noe godt å forsøke å skylde på noen andre.

Se på dagens tekst igjen. “Kvinnen som du ga meg…” Ser vi her en pekefinger mot Gud? “Hadde ikke du gitt meg dette kvinnemennesket, så hadde jeg ikke syndet!” Ofte gir vi Gud skylden på alle våre problemer. Det at Gud tillater enkelte ting, betyr ikke at det er Hans vilje. Ofte er det synden i seg selv som har skylden. Dersom vi ikke hadde syndet, så ville vi fremdeles ha gått rundt i hagen med Gud. Men, menneskets natur er å tilfredsstille seg selv. Vi synder ikke fordi Adam gjorde det, eller fordi Gud har fått oss til å gjøre det, vi synder fordi vi er syndere, og det er hva syndere gjør.

18. JANUAR

“Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.”

1. Mosebok 3:15

FØRSTE PROFETI OM JESUS

Ordet “fiendskap” kan også bety “hat”. Hva er dette hatet mellom slangen og kvinnen? Hvordan kan vi vite at dette handler om Jesus? Ordet “zeta” er i den norske Bibelen oversatt “ætt”. I den engelske King James Bibelen er det oversatt “seed” (frø). Ordet betyr et frø fra en plante eller en frukt som kan brukes til å så nye planter eller trær. Her er det et problem. Kvinnen er ikke den som har frøet i forplantingslæren. Mannen har frøet, mens kvinnene har egget som frøet skal plantes i. Hva menes det da med “kvinnenes frø”? Ikke glem at Jesus ikke hadde en jordisk far. Josef var bare Jesu stefar! Det vil si at Josef ikke ga sitt frø for at Jesus skulle bli født, men Gud planet et frø inne i Maria på en fantastisk måte ved å utføre et av Bibelens største mirakler.

Det er på det rene at Gud mener Satan eller djevelen her når Han snakker om slangen. Han, d.v.s. Jesus, som er Marias barn, skal knuse hodet på djevelen, d.v.s. ødelegge Satans kraft og herredømme over menneskeheten. Det er også interessant å notere seg at giften som slangen spyr ut er lokalisert i hodet. Vi finner likevel at djevelen skal knuse Jesu hæl. Det var nødvendig for den store frelsesplanen at Jesus måtte lide og dø, og dette kan være implisert her. Satan har også gjort livet surt for menighetene igjennom tiden, og dette kan også være et moment å ta med. Dette er et utrolig skriftsted som en kunne skrevet mange bøker om.

19. JANUAR

“Til kvinnen sa Han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.”

1. Mosebok 3:16

KVINNENS FORBANNELSE

I vers 14 og 15 leste vi om straffen eller dommen, kanskje forbannelsen, over slangen etter syndefallet. I dagens vers leser vi om kvinnens konsekvenser som fulgte like etterpå. Først finner vi at kvinnen skal ha “stor møye” i svangerskapet. “Møye” er ordet “istsabown” som betyr arbeid eller smerte. Her er det muligens ment en kombinasjon av begge. Av dette kan vi se at det opprinnelig ikke var ment at svangerskapet skulle være vanskelig eller smertefullt. Dette er et resultat av synden som kom inn. “Med smerte skal du føde dine barn”. Igjen bare poengterer dette hva vi allerede har slått fast.

Andre delen er kanskje litt verre. “Til din mann skal din attrå stå”. Hva betyr nå dette? “Attrå” betyr “lyst” eller “hunger / sult”. Ofte har kvinner en uforståelig lyst til å bli gift i sitt voksne liv. Likevel må denne setningen sees i reaksjon til siste delen av verset hvor det står at mannen skal “råde over” kvinnen. Dette er ting som Paulus har nevnt flere ganger, eks. i Efeserbrevet 5:22-24. Jeg er klar over at mange kvinner hater Paulus for hva han sier her og andre steder, men dette var en straff som ble satt over kvinnen på lik linje med fødselsveer. Dersom ingen hadde syndet, hadde det ikke vært nødvendig med dette. Dessverre kan vi ikke forandre fortiden. Men, ettersom mennene er befalt å elske sine hustruer (Efeserne 5:25), så kan ikke dette brukes til å undertrykke kvinner. En vis mann vil opphøye sin kone og være stolt av henne. Bare les Salomos ordspråk 31:10ff.

20. JANUAR

“Og til Adam sa Han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld.  Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster.”

1. Mosebok 3:17-18

JORDENS FORBANNELSE

Da Gud skapte hele jorden var alt “overmåte godt” (1:31), det var ingen nød, ingen død, ingen lidelse, ja, ingenting “ondt”. Da synden kom, ble alt forvandlet som ved et trylleslag. Torner og tistler kom frem. Dette hadde ikke eksistert på jorden før! De vakre rosene kunne nå bringe smerte, dersom man ikke var forsiktig. Alt dette fordi jorden ble forbannet på grunn av Adams synd. Død og lidelse skulle bli en dagligdags ting i verden etter at uskyldighetens tidsperiode på jorden var over. Menneskene hadde blitt klar over hva synd er, og de måtte betale dyrt for det.

På denne dagen døde mennesket åndelig. Etter denne dagen ville alle som ble født på jorden bli født som syndere. Da Gud Herren sa at de ville dø dersom de spiste av eplet, så hadde Gud rett. Adam og Eva falt ikke døde om, men cellene i kroppene deres begynte å dø. Det var ikke meningen at de skulle dø i det hele tatt, så det tok flere århundrer før de døde, men de begynte å dø. Åndelig døde de med en gang. De kunne ikke lenger gå med Gud i hagen, ettersom Gud, som riktignok elsket Adam og Eva, ikke kunne tåle synd. De måtte sendes bort, og de måtte jobbe hardt. Den samme “møye” er nevnt her for mannen som med kvinnen. Alle som blir født på nytt for gjenopprettet den åndelige delen inne i seg, og er på nytt i stand til å ha felleskap med Gud og kan kommunisere med Ham.

21. JANUAR

“I ditt ansikts sved (svette) skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt av. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.”

1. Mosebok 3:19

HARDT ARBEID SOM STRAFF

Fra dagens Bibelord kan vi se at det er mannens ansvar å gå ut og arbeide for å forsørge familien. Det lette arbeidet som Adam hadde i hagen som Guds gartner ble byttet ut med en svett bonde som jobber hele dagen.

Gud ga ikke menneskene lov til å spise kjøtt enda. Det kom først etter syndefloden under regnbuepakten. De skulle spise frukt og grønnsaker, noe som ville gi dem nok næring før farlige ultrafiolette stråler og slikt kom til jorden. Dette var selvsagt etter Noah og arken. Adam som gikk med Gud Herren i Edens hage virket som en storslått og viktig figur. Etter syndefallet ser vi ham som en neve jord. “Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

Selv om mennesker er fantastiske skapninger som Gud elsker, så er det viktig å vite at dersom Gud ikke får helbredet den åndelige delen av oss (som skjer når vi blir frelst), så er vi bare støv – skit – en neve jord. Ikke så spesielt, hva? La oss alle gi oss selv til Gud slik at han kan gjenopprette den ødelagte delen som finnes inne i alle mennesker; den åndelige delen av menneskene som gjør at vi kan være i kontakt med Gud. Dette tomrommet er det bare Han som kan fylle. “Sex and drugs and rock-and-roll” kan ikke fylle det.

22. JANUAR

“Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem.”

1. Mosebok 3:21

VERDENS FØRSTE KLÆR

Vi går ut ifra at hele jorden like etter skapelsen hadde et mildt klima over det hele, og det var derfor intet behov for klær. Siden synden ikke var tilstede originalt i skaperverket, så var det ingen seksuelle lyster som preget menneskene. Nå som synden var kommet inn, ble Adam og Eva oppmerksom på at de var nakne. Siden de var mann og kone var vel ikke så gale, men dersom de fortsatte å gå rundt uten klær, ville alle etterfølgerne også gjøre det. Ettersom flere barn ble født kunne dette bli et problem for barnebarn og barnebarns barn. Den første synden, hvor uviktig den enn måtte synes for enkelte, resulterte I at et eller flere dyr måtte dø, slik at Adam og Eva kunne få klær på kroppene sine.

Akkurat som Kristus ikler oss frelsens drakt, så ikledde Gud Adam og Eva klær som skulle skjule synden deres. Det er viktig å se at fikenbladene som de hadde laget til selv ikke kunne hindre at Gud så dem, like lite som våre gode gjerninger kan skjule våre syndige liv. Det måtte et perfekt offer til for å oppnå det. Gud måtte gjøre det selv.

Nå ser vi fremover mot himmelen hvor klesdrakten vår er også beskrevet I Bibelen. I Johannes Åpenbaring leser vi at vi skal ikles hvite kjortler I himmelen, hvitfargen som et bilde på renhet og hellighet. Det er Jesu blod som vasker oss hvit som sne (1. Johannes 1:7 og Jesaja 1:18). Når Gud Faderen ser at vi er ikledd Jesus Kristus kan Han ikke finne noe galt med oss.

23. JANUAR

“Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte Han kjerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.”

1. Mosebok 3:24

ØST FOR EDEN

“Øst for Eden” er mer enn en fengede filmtittel. Det er også stedet Gud satte noen engler kalt kjeruber for å vokte Edens hage etter at Adam og Eva ble kastet ut fra Guds nærvær. Kjeruber (“cherubim” på engelsk) er en av flere typer engler. Disse hadde et hode med fire ansikter, et som bilde på hver av evangeliene tror noen, og de hadde vinger også. de ser ut til å ha en jobb; å vokte og beskytte. Disse ble satt til å beskytte livets tre som ville få Adam og Eva til å leve evig dersom de siste av det.

Vi må si at fordi døden kom på grunn av synden, så er det logisk at Adam og Eva ikke ble skapt til å dø, men de startet å dø fysisk da de falt i synd og spiste av frukten. De levde fremdeles lenge, men de måtte likevel dø en dag. Det kan virke slemt for noen av oss at Gud ville hindre Adam og Eva å leve evig, men det var ikke Guds plan for oss. Han tåler ikke synd, og synd kan ikke leve med Gud i himmelen. Evig liv er oppnåelig for oss alle, men da gjennom Jesus Kristus, Frelseren.

I syndefloden ble Edens hage ødelagt, og det er ingen engler der nå som beskytter livets tre lengre. Det er viktig at det var menneskets synd som skilte oss fra Gud, ikke en hevngjerrig gud som bare ville hevne seg på oss. “Uten tro er det umulig å være til behag for Gud” (Hebreerne 11:6). Tro på Gud betyr å følge Ham.

24. JANUAR

“Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.”

1. Mosebok 4:8

VERDENS FØRSTE DRAP

Vi går ut ifra at de første menneskene som ble født på jorden het Kain og Abel. Disse to var vidt forskjellige! Abel var sauegjeter, og Kain var jordbruker (4:2). Det var likevel ikke dettesom var problemet. Mange predikanter sier at Abels offer til Gud ble godtatt fordi det var et blodoffer, og uten blod kan det ikke bli noen tilgivelse for synd (jfr. Hebreerne 9:22), men at Kains offer ikke ble tilgodesett av samme grunn. Det er selvsagt mulig at Gud har sagt til Adam, Kain og Abel at de måtte ofre en sau eller et levende dyr. men dette kan ikke bevises fra Bibelen. Det er også et enere prinsipp at folk ofret av førstegrøden fra og med Moses dager, om det så var sauer, duer eller mel. Det må også sies at disse offerlovene først kom ved Moses, og selv om prinsippet er riktig, så må en være forsiktig med å slå fast som fakta ting som ikke er oppskrevet i Bibelen.

Hebreerne 11:4 slår imidlertid fast at det var ved tro at Abel ga et bedre offer enn Kain. Abel trodde på Gud og fulgte Ham, mens Kain ikke hadde tiltro til Gud. For å si det kort og brutalt; Kain var et ondt menneske mens Abel var snill og god. Kain hadde ondskap i hjerte sitt, noe som førte til at han drepte sin egen bror. “Hvorfor er du så forbitret?” spurte Gud ham. Kain var sinna, sjalu og ondskapsfull, og det er mye som taler for at han planla å drepe broren sin – overlagt drap kaller vi det. han drepte ikke Abel med en gang, men ventet til de var alene ute på markene hvor ingen kunne se hva som skjedde. Det tok ikke lang tid før menneskeheten sank så lavt som det bare kunne gå an.

25. JANUAR

“Men Han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden.”

1. Mosebok 4:10

ABELS ROPENDE BLOD

Kain benekter først at han vet hvor Abel er når Gud spør ham om det. Gud, som er allvitende, vet selvsagt hva som har skjedd. Han er alle steders nærværende, og merker hver en spurv som faller til jorden, ja, Han vet til og med hvor mange hårstrå vi har på hodet. Gud vet at Kain har drept Abel, og Han spør et retorisk spørsmål som Kain ikke trenger å svare på. men så sier Han “røsten av din brors blod roper på meg fra jorden”. Dette kan ha mulige forklaringer. Det kan bety at selve gjerningen skriker ut til Gud selv om den drepte ikke gjør det. Det kan bety at Abel hadde barn som skriker om at urett er blitt begått. Det kan bety at en “blodhevner” er kommet på scenen. Det kan bety at Kain har begravet Abel for å skjule hva han har gjort.

Det er ikke umulig at Abel på dette tidspunkt hadde barn som var etterlatt etter ham. Bibelen nevner bare Sets barn i kapittel 5 hvor etterkommerne er nevnt. Siden Abel var en sauehyrde er det meget mulig at han hadde en familie å forsørge. Dersom en av disse var gammel nok, så er det mulig at familien kunne ha en “blodhevner”, noe som var vanlig senere i det Gamle Testamentet. Det var derfor at en i Moses dager opprettet tilfluktsbyer hvor en drapsmann kunne flykte dersom et drap hadde skjedd uten overlegg. I en av disse seks byene kunne drapsmannen gjemme seg til “blodhevneren” hadde kjølt seg ned og en kunne se på saken rolig og avbalansert.

26. JANUAR

“Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.”

1. Mosebok 4:14

VERDENS FØRSTE FLYKTNING

Kain, verdens første morder, ble også verdens første flyktning. Selv om Adam og Eva ikke lengre var i Edens hage, så er det noe spesielt med å leve og bo hos familien sin. Likevel var det Kains største frykt at han skulle bli drept av “hvem som helst som finner meg”. Hvem er så “hvem som helst”?Det er viktig å forstå at Adam hadde menge sønner og døtre (5:4), og det var nødvendig at brødre og søstre giftet seg for å føre slekten videre. Det var først da Moseloven kom at dette ble forbudt, antakeligvis på grunn av skadelige genetiske mutasjoner ved såkalt “innavl”.

Dersom Adam levde så lenge som Bibelen sier (5:5), så kunne befolknings eksplosjonen ha vært enorm på denne tiden, og Kains frykt ha vært ganske reell. Siden Kain var “på rømmen” som en utstøtt, ville han neppe ha kunnet produsere sin egen mat. Dersom han var avhengig av å kjøpe mat av andre, så var det der en annen grunn til frykt. Kain var verdens første flyktning. Han hadde nok mye til felles med dagens flyktninger, selv om Kains utvisning fra landet han kom fra varte mye, mye lengre.

27. JANUAR

“Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.”

1. Mosebok 4:15

KAINS MERKE

Det står i dagens tekst at Gud satte sitt merke på Kain slik at ingen skulle ta livet hans. Ordet “oth” som er oversatt “merke” kan også bli oversatt som “tegn”. Vi vet ingenting om hvordan dette tegnet eller merket så ut, men det må ha vært mulig for folk å se dette tegnet slik at de ikke skulle ta livet av Kain. I åndelig betydning er det interessant med dette tegnet eller merket. Når noen tar imot Kristus som Herre og blir til en kristen, får vi også et merke, eller et segl. I Efeserbrevet 1:13 står det “I Ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til  innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt.

På grunn av dette skriftsted i NT er det noen som mener at Kain ble frelst, og han han derfor fikk satt Guds merke på ham. Om dette er riktig, er vanskelig å si. I alle Guds tidshusholdninger er det troen som frelser folk, og den eneste synden som kan gjøre at man ikke jan bli frelst, det er å si nei til Jesus Kristus. Kain kunne ha blitt frelst. Ingen kan si at han ikke angret på hva han hadde gjort og ba om tilgivelse og ble frelst av Herren Gud. På den andre side kan vi ikke bevise det heller.

28. JANUAR

“Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.”

1. Mosebok 4:16

LANDET NOD

Vi erklær over spørsmålet allerede før det har kommet ut fra kritikernes lepper. Hvor var Nod? Og hvor fant Kain sin kone (4:17)? Tatt i betraktning Adams lange levetid og at han fikk mange sønner og døtre, så har vi allerede svart på hvor Kain fikk sin kone. Det var sannsynligvis en av søstrene hans. Men hva med landet Nod? Hvor var det? Bibelen har svaret; det var et land lokalisert sør for Eden. Dersom en legger til grunn at folk levde lengre i denne tidsperioden (som Bibelen hevder), så kan befolknings eksplosjonen vært enorm. Landene fikk vanligvis navnene til familiens overhode (eller den som var det da de bosatte seg der – eksempelvis Israels tolv stammer).

En annen forklaring finner en når en studerer ordet Nod som betyr “vandring”. Dette kan være figurativ betydning som samstemmer med Kains vandrende livsstil. Det hører også med til historien at Kain bygde (grunnla) en by også. Navnet Nod kan ha vært hele dette området hvor han vandret rundt i, og hvor etterkommerne hans bosatte seg.

29. JANUAR

“Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør min røst, Lameks hustruer, lytt til min tale! En gutt dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hver skramme jeg får.”

1. Mosebok 4:23

DRAPSTRUSSLER OG FRAFALL

Det synes å være litt forskjell på norsk og engelsk oversettelse av teksten her. Mens den norske teksten synes å antyde at Lamek har drept mange mennesker, ser det ut som om han bare har drept to mennesker i den engelske Bibelen. Kommentatorene er også veldig sprikende i sine fortolkninger av denne teksten. Det synes at Lamek var en voldelig mann som skrøt av dem han hadde tatt livet av. Navnet Lamek betyr “erobreren”. Gud hadde sagt at det skulle være en mann og en kvinne som giftet seg (2:24), og Lamek brøt Guds bilde av ekteskap ved å ta seg to koner.

En kilde sier at Lamek var fryktet av andre i hans tid, og at han skrøt til konene sine om hvor mange han hadde drept. Han så seg selv som uskadelig, selv om han innrømmer i denne talen at han har fått både sår og skrammer. En jødisk tradisjon mener til og med at Lamek drepte Kain. Det er viktig å poengtere at det ikke har blitt funnet noen bevis  for dette, men det nevnes som en kuriositet. En ting er sikkert; Lamek var “bad news”, og det var en type du ikke ville komme i klammeri med. Lamek la ned sin egen lov, og sa at dersom noen tok livet av ham, skulle det hevnes, ikke bare sjufold som Kain, men syttisju ganger, noe som gjør hån av Guds tidligere ord, og minner litt om Matteus 18:22 der Jesus sa at vi skal tilgi ikke bare sju ganger, men sytti ganer sju.

30. JANUAR

“Alle Adams levedager ble ni hundre og tretti år. Så døde han.”

1. Mosebok 5:5

ADAMS LANGE LEVETID

Det kan synes uvirkelig at Adam skal ha levd i 930 år. Den lengste levetiden vi finner hos menneskene før Noahs flod (syndefloden) er Metusalah som levde 969 år i følge Bibelen. Kan dette være virkelig? Finnes det andre kilder som antyder at folk har levd så lenge? Eusebius siterte den greske historikeren Herodotius og nevnte 10 pre-historiske konger i Babylon som levde i tusenvis av år. Selv om dette neppe medfører riktighet (kan være feilaktig oversettelse), så viser det at andre kulturer også har historier om folk som levde lenge.

Fra et kristent vitenskaplig ståsted kan det nevnes at da Adam og Eva ble skapt, så var det ikke meningen at de skule dø. Først da de bet i frukten fra det forbudte treet, startet dødsprosessen i menneskene. Menneskenes levetid kan således sees som en opptrukket klokke som går saktere og saktere, noe som en kan se gjenspeilet gjennom Bibelens historie (med få unntak). En annen forklaring er at verden før syndefloden var mye sunnere, og folk levde lengre da de ble beskyttet av denne drivhuseffekten som jeg har skrevet om tidligere. Det er en teori at menneskene levde kortere etter syndefloden fordi mange viktige næringsstoffer forsvant fra jorden, og gjorde slik at bl.a. dinosaurene døde ut. Det er ikke umulig at en kombinasjon av disse elementene kan ha forårsaket at menneskene levde kortere og kortere.

31. JANUAR

“Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg.”

1. Mosebok 5:24

ENOK VANDRET MED GUD

Enoks navn betyr “dedikasjon”, som når en helt og totalt dedikerer seg for noe. Når det står at Enok vandret med God, så betyr det nok ikke at han gikk med Gud slik som Adam gjorde i Edens hage, men at han “vandret med tro” og fulgte det som Gud sa. Det kan virke rart at en som “gikk med Gud” (å gå i Bibelen er ofte brukt om en måte å leve på) levde kortere enn de andre på hans tid. I 5:23 står det at “alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år”. Etter dette ble Enok borte. Gud tok ham til seg. Betyr det at han døde?

Hebreerne 11:5 sier “Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden.” Enok døde ikke, han ble tatt opp til himmelen fordi han var full av tro og elsket Gud. Elias hadde en liknende opplevelse i 2. Kongebok 2:11. Derfor sies det at Enok og Elias, som ikke har dødd her på jorden, trolig er de to vitnene i Johannes Åpenbaring (11:3-12) som profeterer om Guds kommende dom over hele verden. Judas brev (vers 14 og 15) sier at Enok profeterte til folkene før syndefloden om at Herren ville omme og holde dom over alle og straffe de ugudelige. Dette gjaldt da Herren skulle komme med sine ti tusener hellige, og gjelder derfor ikke syndefloden, men Kristi retur til jorden etter trengselstiden, en 7-års periode på jorden med sorg og lidelse.

Tenk om Gud vil ta oss til seg fordi vi vandrer med Ham!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: