10 januar

“Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte Han fra alt sitt verk, det som Gud hadde skapt og gjort.”

1. Mosebok 2:3

SABBATEN

Rent grammatisk og logisk så hevder Bibelen at Gud skapte alt på jorden i løpet av sju vanlige 24-timers dager.

For det første, dette var vanlige dager ettersom det ble aften og morgen, en vanlig og logisk syklus.

For det andre er det, som sagt, grammatisk riktig.

For det tredje ville en alltid på hebraisk bruke et ord i sin opprinnelige og bokstavlige forstand før en ville bruke det billedlig (om en ubestemt tidsperiode). Alle eksperter i hebraisk tilstår at Bibelen påstår at jorden ble skapt på sju dager, men det betyr ikke nødvendigvis at folk tror på det.

Når Gud helliget den dagen, så betyr det at den dagen skulle være en bestemt tid i uken da vi mennesker kunne tekke Gud for alt Han har gjort for oss, og tilbringe litt tid med Ham.

Jødene gjorde dette på Sabbaten, på den sjuende dagen i uken, tilsvarende vår lørdag. Vi i dag tilber Gud på første dagen i uken slik som de gjorde i Nye Testamentet, som et tegn på at Gud skulle komme først, d.v.s. søndag.

Mange kalendere har fremdeles søndag som første dag i uken, men handelsstanden har fått de fleste av oss til å tro at lørdag er sjette dag i uken, og søndag den sjuende. En forståelse for den opprinnelige kalenderen er imidlertid viktig når en studerer Bibelen. Først da kan en for eksempel finne ut at Jesus ble korsfestet på en onsdag, ikke en fredag,

La oss holde hviledagen hellig, hvile oss, og gi tid til Gud…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: