12 januar

“Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble en levende sjel.”

1. Mosebok 2:7

GUD SKAPER ADAM

Det står at Herren formet mennesket. Ordet Adam betyr menneske, og det hebraiske ordet for jordens støv er “adamah”. Vi ser at vi er ikke bare laget av jordens støv, men etter vi dør blir vi igjen til støv (Predikanten 12:7), selv om dette selvsagt bare gjelder vårt fysiske legeme.

Gud blåste liv i Adam, og han ble en levende sjel.

Det kan være artig å vite at ordet for “ånd” i den Hellige Ånd kan bety “vind”. Da kan det se ut som om vi har både kropp, sjel og ånd tilstede her i dette verset.

Vi vet at etter vi dør. Så blir kroppen vår omdannet til støv, og dersom Gud ikke hadde blåst liv i oss, så ville vi bare være en haug med jord eller støv. Dette tatt i betraktning er det absolutt på sin plass å si noe jeg har sagt både privat og på talerstolen i flere år; hvert åndedrag er en gave fra Gud. Det at vi kan puste er ingen tilfeldighet. Vi skulle takke Gud for hvert et åndedrag hver eneste dag! Livet vårt er en gave fra Gud, og det er opp til hver enkelt av oss hva vi gjør med det.

En gammel mann jeg kjente forrige århundre var en vis mann. Da jeg spurte ham hvordan det gikk med ham, svarte han “Alt er bra! Gud lever og landet står!”

La oss si “Alt er bra! Gud lever og jeg puster!” Så er det opp til oss hva vi vil gjøre med dagen Gud har gitt oss.

For øvrig kan vi registrere at Adam ikke ble født på vanlig måte, men formet av Gud fra jorden. Jeg har sagt til barna mine at når vi kommer til himmelen, så er det lett å gjenkjenne Adam og Eva der. De er de eneste menneskene der uten navle…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: