14 januar

“Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.”

1. Mosebok 2:18

SKAPELSEN AV KVINNEN

Doktor Kent Hovind er en vitenskapsmann som har dratt jorden rundt i flere år for å fortelle folk om Bibelen, skapelseslæren og dinosaurer. Jeg traff ham for noen år siden i Wales. Han sier ofte “Jeg tror at Gud skapte mannen før kvinnen fordi Han ikke ville ha noen råd om hvordan Han skulle gjøre det!”

Faktum er at Gud skapte mannen, og Han visste at menneskene er sosiale skapninger. Han skapte oss slik! Vi trenger venner og familie rundt oss. Adam var alene. Det er greit å ha husdyr eller kjeledyr, men ingenting kan erstatte en livsledsager som følger oss gjennom livet.

Det er viktig å notere seg at Gud tok et ribben fra Adams side for å lage kvinnen. Eva skulle være Adams like, en likeverdig skapning. Hun ble ikke laget av et bein i Adams fot slik at hun kunne bli trampet på, og hun ble ikke tatt fra Adams hode at hun skulle stå over ham. De skulle være like, og det er viktig å innse at for at et partnerskap skal virke, så må begge være likeverdige.

Selvsagt står det i Bibelen at kvinnen skal underordne seg mannen, men dette er en diskusjon for et annet forum. De som bruker Paulus ord for å undertrykke kvinnen har totalt missforstått hva Paulus har sagt både til kvinner og menn. Bestill et ekteskaps veiledningskurs dersom du har vanskeligheter med dette.

Hvor kjedelig hadde denne verden vært dersom Gud ikke hadde skapt kvinen? Vi hadde kanskje fremdeles vært i Edens hage, men selskapet ville ikke ha vært så sjarmerende. (Dette var en vits, altså!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: