18 januar

“Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.”

1. Mosebok 3:15

FØRSTE PROFETI OM JESUS

Ordet “fiendskap” kan også bety “hat”. Hva er dette hatet mellom slangen og kvinnen? Hvordan kan vi vite at dette handler om Jesus?

Ordet “zeta” er i den norske Bibelen oversatt “ætt”. I den engelske King James Bibelen er det oversatt “seed” (frø).

Ordet betyr et frø fra en plante eller en frukt som kan brukes til å så nye planter eller trær. Her er det et problem. Kvinnen er ikke den som har frøet i forplantingslæren. Mannen har frøet, mens kvinnene har egget som frøet skal plantes i. Hva menes det da med “kvinnenes frø”? Ikke glem at Jesus ikke hadde en jordisk far. Josef var bare Jesu stefar! D.v.s. at Josef ikke ga sitt frø for at Jesus skulle bli født, men Gud planet et frø inne i Maria på en fantastisk måte ved å utføre et av Bibelens største mirakler.

Det er på det rene at Gud mener Satan eller djevelen her når Han snakker om slangen. Han, d.v.s. Jesus, som er Marias barn, skal knuse hodet på djevelen, d.v.s. ødelegge Satans kraft og herredømme over menneskeheten. Det er også interessant å notere seg at giften som slangen spyr ut er lokalisert i hodet.

Vi finner likevel at djevelen skal knuse Jesu hæl. Det var nødvendig for den store frelsesplanen at Jesus måtte lide og dø, og dette kan være implisert her. Satan har også gjort livet surt for menighetene igjennom tiden, og dette kan også være et moment å ta med.

Dette er et utrolig skriftsted som en kunne skrevet mange bøker om.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: