19 januar

“Til kvinnen sa Han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.”

1. Mosebok 3:16

KVINNENS FORBANNELSE

I vers 14 og 15 leste vi om straffen eller dommen, kanskje forbannelsen, over slangen etter syndefallet.

I dagens vers leser vi om kvinnens konsekvenser som fulgte like etterpå.

Først finner vi at kvinnen skal ha “stor møye” i svangerskapet. “Møye” er ordet “istsabown” som betyr arbeid eller smerte. Her er det muligens ment en kombinasjon av begge. Av dette kan vi se at det opprinnelig ikke var ment at svangerskapet skulle være vanskelig eller smertefullt. Dette er et resultat av synden som kom inn.

“Med smerte skal du føde dine barn”. Igjen bare poengterer dette hva vi allerede har slått fast.

Andre delen er kanskje litt verre. “Til din mann skal din attrå stå”. Hva betyr nå dette? “Attrå” betyr “lyst” eller “hunger / sult”. Ofte har kvinner en uforståelig lyst til å bli gift i sitt voksne liv. Likevel må denne setningen sees i reaksjon til siste delen av verset hvor det står at mannen skal “råde over” kvinnen. Dette er ting som Paulus har nevnt flere ganger, eks. i Efeserbrevet 5:22-24. Jeg er klar over at mange kvinner hater Paulus for hva han sier her og andre steder, men dette var en straff som ble satt over kvinnen på lik linje med fødselsveer. Dersom ingen hadde syndet, hadde det ikke vært nødvendig med dette. Dessverre kan vi ikke forandre fortiden. Men, ettersom mennene er befalt å elske sine hustruer (Efeserne 5:25), så kan ikke dette brukes til å undertrykke kvinner. En vis mann vil opphøye sin kone og være stolt av henne. Bare les Ordspråkene 31:10ff.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: