2 januar

“Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.”

1. Mosebok 1:2

MØRKE OG TOMHET

Selv om Gud skapte himmelen og jorden i 1. Mosebok 1:1, så var det ikke en jord slik vi ser i dag. Dessverre så var det heller ikke noen vitenskapsmenn tilstede som spilte inn videofilm om hvordan det hele skjedde, slik at vi kunne få empiriske, vitenskaplige bevis på hvordan alt skjedde.

Selv om vi kunne skape noe levende fra noe som var dødt i et laboratorium i dag (noe vi ikke kan), så ville det ikke bevise at det skjedde i fortiden.

Du kan ikke bevise vitenskaplig noe som allerede har skjedd i fortiden. Vitenskapen kan bare teste teorier, og vitenskaplige beviser må kunne testes og observeres.

Den primære jorden var først øde og tom. Det minner om livene våre før vi kom til Kristus. Vi var øde og tomme også. Men vi ser at det er grunn til håp. Guds Ånd svevde over vannene.

Jeg snakket om energien i går. Hvor kom den fra? Det er ingen tvil hos meg at den Hellige Ånd var kraften som satte i gang alt det nydelige som Gud skapte.

Snart skulle jorden gå fra øde og tomhet til et yrende liv, med mange vakre vekster og mange levende skapninger.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: