22 januar

“Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem.”

1. Mosebok 3:21

VERDENS FØRSTE KLÆR

Vi går ut ifra at hele jorden like etter skapelsen hadde et mildt klima over det hele, og det var derfor intet behov for klær. Siden synden ikke var tilstede originalt i skaperverket, så var det ingen seksuelle lyster som preget menneskene. Nå som synden var kommet inn, ble Adam og Eva oppmerksom på at de var nakne. Siden de var mann og kone var vel ikke så gale, men dersom de fortsatte å gå rundt uten klær, ville alle etterfølgerne også gjøre det. Ettersom flere barn ble født kunne dette bli et problem for barnebarn og barnebarns barn.

Den første synden, hvor uviktig den enn måtte synes for enkelte, resulterte I at et eller flere dyr måtte dø, slik at Adam og Eva kunne få klær på kroppene sine.

Akkurat som Kristus ikler oss frelsens drakt, så ikledde Gud Adam og Eva klær som skulle skjule synden deres.

Det er viktig å se at fikenbladene som de hadde laget til selv ikke kunne hindre at Gud så dem, like lite som våre gode gjerninger kan skjule våre syndige liv. Det måtte et perfekt offer til for å oppnå det. Gud måtte gjøre det selv.

Nå ser vi fremover mot himmelen hvor klesdrakten vår er også beskrevet I Bibelen. I Johannes Åpenbaring leser vi at vi skal ikles hvite kjortler I himmelen, hvitfargen som et bilde på renhet og hellighet. Det er Jesu blod som vasker oss hvit som sne (1. Johannes brev 1:7 og Jesaja 1:18). Når Gud Faderen ser at vi er ikledd Jesus Kristus kan Han ikke finne noe galt med oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: