23 januar

“Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte Han kjerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.”

1. Mosebok 3:24

ØST FOR EDEN

“Øst for Eden” er mer enn en fengede filmtittel. Det er også stedet Gud satte noen engler kalt kjeruber for å vokte Edens hage etter at Adam og Eva ble kastet ut fra Guds nærvær. Kjeruber (“cherubim” på engelsk) er en av flere typer engler. Disse hadde et hode med fire ansikter, et som bilde på hver av evangeliene tror noen, og de hadde vinger også. de ser ut til å ha en jobb; å vokte og beskytte. Disse ble satt til å beskytte livets tre som ville få Adam og Eva til å leve evig dersom de siste av det.

Vi må si at fordi døden kom p.g.a. synden, så er det logisk at Adam og Eva ikke ble skapt til å dø, men de startet å dø fysisk da de falt i synd og spiste av frukten.

De levde fremdeles lenge, men de måtte likevel dø en dag.

Det kan virke slemt for noen av oss at Gud ville hindre Adam og Eva å leve evig, men det var ikke Guds plan for oss. Han tåler ikke synd, og synd kan ikke leve med Gud i himmelen. Evig liv er oppnåelig for oss alle, men da gjennom Jesus Kristus, Frelseren.

I syndefloden ble Edens hage ødelagt, og det er ingen engler der nå som beskytter livets tre lengre. (Se 13. januar “Hvor er Edens hage?”)

Det er viktig at det var menneskets synd som skilte oss fra Gud, ikke en hevngjerrig gud som bare ville hevne seg på oss. “Uten tro er det umulig å være til behag for Gud” (Hebreerne 11:6). Tro på gud betyr å følge Ham.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: