24 januar

“Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.”

1. Mosebok 4:8

VERDENS FØRSTE DRAP

Vi går ut ifra at de første menneskene som ble født på jorden het Kain og Abel. Disse to var vidt forskjellige! Abel var sauegjeter, og Kain var jordbruker (4:2). Det var likevel ikke dettesom var problemet. Mange predikanter sier at Abels offer til Gud ble godtatt fordi det var et blodoffer, og uten blod kan det ikke bli noen tilgivelse for synd (jfr. Hebr. 9:22), men at Kains offer ikke ble tilgodesett av samme grunn. Det er selvsagt mulig at Gud har sagt til Adam, Kain og Abel at de måtte ofre en sau eller et levende dyr. men dette kan ikke bevises fra Bibelen. Det er også et enere prinsipp at folk ofret av førstegrøden f.o.m. Moses dager, om det så var sauer, duer eller mel. Det må også sies at disse offerlovene først kom ved Moses, og selv om prinsippet er riktig, så må en være forsiktig med å slå fast som fakta ting som ikke er oppskrevet i Bibelen.

Hebr. 11:4 slår imidlertid fast at det var ved tro at Abel ga et bedre offer enn Kain. Abel trodde på Gud og fulgte Ham, mens Kain ikke hadde tiltro til Gud. For å si det kort og brutalt; Kain var et ondt menneske mens Abel var snill og god. Kain hadde ondskap i hjerte sitt, noe som førte til at han drepte sin egen bror. “Hvorfor er du så forbitret?” spurte Gud ham. Kain var sinna, sjalu og ondskapsfull, og det er mye som taler for at han planla å drepe broren sin – overlagt drap kaller vi det. han drepte ikke Abel med en gang, men ventet til de var alene ute på markene hvor ingen kunne se hva som skjedde.

Det tok ikke lang tid før menneskeheten sank så lavt som det bare kunne gå an.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: