25 januar

“Men Han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden.”

1. Mosebok 4:10

ABELS ROPENDE BLOD

Kain benekter først at han vet hvor Abel er når Gud spør ham om det. Gud, som er allvitende, vet selvsagt hva som har skjedd. Han er alle steders nærværende, og merker hver en spurv som faller til jorden, ja, Han vet til og med hvor mange hårstrå vi har på hodet.

Gud vet at Kain har drept Abel, og Han spør et retorisk spørsmål som Kain ikke trenger å svare på. men så sier Han “røsten av din brors blod roper på meg fra jorden”.

Dette kan ha mulige forklaringer.

* Det kan bety at selve gjerningen skriker ut til Gud selv

om den drepte ikke gjør det.

* Det kan bety at Abel hadde barn som skriker om at

urett er blitt begått.

* Det kan bety at en “blodhevner” er kommet på scenen.

* Det kan bety at Kain har begravet Abel for å skjule hva

han har gjort.

Det er ikke umulig at Abel på dette tidspunkt hadde barn som var etterlatt etter ham. Bibelen nevner bare Sets barn i kapittel 5 hvor etterkommerne er nevnt. Siden Abel var en sauehyrde er det meget mulig at han hadde en familie å forsørge. Dersom en av disse var gammel nok, så er det mulig at familien kunne ha en “blodhevner”, noe som var vanlig senere i det Gamle Testamentet. Det var derfor at en i Moses dager opprettet tilfluktsbyer hvor en drapsmann kunne flykte dersom et drap hadde skjedd uten overlegg. I en av disse seks byene kunne drapsmannen gjemme seg til “blodhevneren” hadde kjølt seg ned og en kunne se på saken rolig og avbalansert.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: