27 januar

“Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.”

1. Mosebok 4:15

KAINS MERKE

Det står i dagens tekst at Gud satte sitt merke på Kain slik at ingen skulle ta livet hans.

Ordet “oth” som er oversatt “merke” kan også bli oversatt som “tegn”. Vi vet ingenting om hvordan dette tegnet eller merket så ut, men det må ha vært mulig for folk å se dette tegnet slik at de ikke skulle ta livet av Kain.

I åndelig betydning er det interessant med dette tegnet eller merket. Når noen tar imot Kristus som Herre og blir til en kristen, får vi også et merke, eller et segl.

I Efeserbrevet 1:13 står det “I Ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens odr, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom tl troen, fått til  innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt.”

P.g.a. dette skriftsted i NT er det noen som mener at Kain ble frelst, og han han derfor fikk satt Guds merke på ham.

Om dette er riktig, er vanskelig å si. I alle Guds tidshusholdninger er det troen som frelser folk, og den eneste synden som kan gjøre at man ikke jan bli frelst, det er å si nei til Jesus Kristus. Kain kunne ha blitt frelst.

Ingen kan si at han ikke angret på hva han hadde gjort og ba om tilgivelse og ble frelst av Herren Gud.

På den andre side kan vi ikke bevise det heller.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: