28 januar

“Så dro Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.”

1. Mosebok 4:16

LANDET NOD

Vi erklær over spørsmålet allerede før det har kommet ut fra kritikernes lepper. Hvor var Nod? Og hvor fant Kain sin kone (4:17)?

Tatt i betraktning Adams lange levetid og at han fikk mange sønner og døtre, så har vi allerede svart på hvor Kain fikk sin kone. Det var sannsynligvis en av søstrene hans.

Men hva med landet Nod? Hvor var det?

Bibelen har svaret; det var et land lokalisert sør for Eden.

Dersom en legger til grunn at folk levde lengre i denne tidsperioden (som Bibelen hevder), så kan befolknings eksplosjonen vært enorm. Landene fikk vanligvis navnene til familiens overhode (eller den som var det da de bosatte seg der – eksempelvis Israels tolv stammer).

En annen forklaring finner en når en studerer ordet Nod som betyr “vandring”. Dette kan være figurativ betydning som samstemmer med Kains vandrende livsstil.

Det hører også med til historien at Kain bygde (grunnla) en by også. Navnet Nod kan ha vært hele dette området hvor han vandret rundt i, og hvor etterkommerne hans bosatte seg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: